Skip to content

HD beslutar att Julian Assange ska vara fortsatt häktad - väger in åklagarens förhör i London

Högsta domstolen avslår Julian Assange över-klagande och fastställer hovrättens beslut om att wikileaksgrundaren ska vara fortsatt häktad i sin frånvaro.

 

Domstolen skriver att häktningen varat under mycket lång tid men anser inte att fortsatt häktnings skulle strida mot proportionalitetsprincipen.

”Efter hovrättens beslut har förundersökningsledaren emellertid vidtagit åtgärder för att få till stånd ett förhör med JA (Julian Assange) i London. Det allmänna intresset av att utredningen kan fortsätta väger tungt.”

Domstolen har tagit hänsyn till att Julian Assange tidigare har varit berövad friheten och haft restriktioner i Storbritannien i samband med prövningen av en europeisk arresteringsorder, men inte till att han efter de brittiska domstolarnas prövning har vistats på en ambassad.

En av HD:s ledamöter - Svante O Johansson - har en annan uppfattning och anser att häktningen borde hävas.

Läs beslutet här.

 

Foto: John Stillwell/TT

 


  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt