Skip to content

Aktivitetsersättning skapar "inlåsningseffekt" - Riksrevisionen kritisk till systemet

Många unga med funktionsnedsättning deltar inte i insatser som kan öka chanserna att få arbete eller börja studera - delvis på grund av att systemet med aktivitetsersättning skapat en "inlåsnings-effekt". Det konstaterar Riksrevisionen. 

 

Riksrevisionen slår i granskningen fast att systemet med aktivitetersättning för unga med funktionsnedsättning inte är effektivt för att aktivera denna grupp, som idag omfattar cirka 30 000 personer.

Sex av tio vidare till sjukersättning
Granskningen visar också att insatser såsom Arbetsförmedlingens arbetslivsinriktade rehabilitering eller de aktiviteter som Försäkringskassan beviljar särskild ersättning för inte möter dessa personers behov. 

Riksrevisionen varnar för att många med aktivitetsersättning riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden, att få låga inkomster hela livet och låg ålderspension. Idag går ungefär sex av tio vidare till sjukersättning när de fyller 30 år.

I granskningen konstateras att många i gruppen inte klarar av att studera på heltid, men om de studerar på deltid försvinner rätten till hela ersättningen. Riksrevisionens menar att detta skapar en inlåsningseffekt.

"Viktigt effektivisera"
Den som har aktivitetsersättning tjänar inte heller på att söka arbete eftersom nettoinkomsten, om man även har bostadstillägg, kan minska med en fjärdedel om han eller hon skriver in sig vid Arbetsförmedlingen.

– Det är viktigt att staten effektiviserar systemet med aktivitetsersättning så att fler unga får chansen att gå vidare till jobb eller utbildning. Det är allvarligt att så många unga riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden, det innebär stora kostnader på lång sikt både för den enskilde och samhället, säger riksrevisor Margareta Åberg.

I granskningen konstateras också att Försäkringskassan har svårt att genomföra uppdraget att samordna insatserna för unga med aktivitetsersättning, bland annat eftersom handläggarna har begränsat med tid att lägga på varje person. Det innebär också att de inte hinner se till att insatserna sätts in och om det har satts in insatser, följa upp hur dessa går.

 

Foto: Mary Rozzi/TT

 

 


  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt