Skip to content

Scorpions skivomslag är inte barnporr - men förskolelärare fälls för andra bilder

Tingsrätten slår fast att skivomslaget inte är barnpornografi.
Tingsrätten slår fast att Scorpions skivomslag inte är barnpornografi. Bilden är maskad av Dagens Juridik.

Skivomslaget till rockgruppen Scorpions skiva "Virgin Killer" från 1976 är inte barnpornografi. Det slår tingsrätten fast sedan åklagaren inkluderat bilden i ett åtal om grovt barnpornografibrott. Den förskolelärare som hade skivomslaget i sin dator döms dock till sex månaders fängelse för en rad andra filmer och bilder.

 

I förskolelärarens dator hittades 40 timmars film och en handfull bilder med barnpornografiska skildringar. Mannen dömdes nyligen till sex månaders fängelse för grovt barnpornografi.

Enligt utredningen har den 44-åriga mannen innehaft materialet från slutet av 2012 till början av 2014. I samband med att det laddats ner har det också tillgängliggjorts för andra.

Mannen har erkänt brottet men anser inte att det rör sig om lika mycket material som utredningen visar.

Sundsvall tingsrätt gör bedömningen att innehållet i filmerna ska klassas som barnpornografi och anser dessutom att ungefär två tredjedelar av filmerna utgör grovt barnpornografibrott.

Av de sju fotona som hittades på mannens hårddiskar anser domstolen att alla utom en utgör barnpornografi.

Skivomslag från Scorpions
Den sjunde bilden fick mannen efter att ha laddat ner musik från gruppen Scorpions. Bilden kommer från gruppens skivomslag och ser ut att föreställa en minderårig naken flicka.

En IT-forensiker som förhördes som vittne i domstolen uppgav "att den bild i musikmappen i anslutning till musik av Scorpions i vissa länder har bedömts som barnpornografi även om det är fråga om bilden av ett skivomslag."

Tingsrätten skriver dock:

"När det gäller den bild som återfinns i en av de externa hårddiskarna och som uppenbarligen utgör framsidesomslag till en musikskiva som gruppen Scorpions synes ha gett ut år 1976 är motivet en flicka som sitter i någonting liknande en s.k. lotusställning. Flickan synes vara naken, men enligt tingsrättens mening går det inte klart att avgöra om så är fallet. Det skulle lika gärna kunna vara en flicka som är iförd en trikå eller liknande. Det går inte heller helt att utesluta att det är fråga om en avbild av en staty eller liknande."

"Tillgänglig för köp på internet"
Tingsrätten konstaterar att bilden finns på omslaget till en utgiven skiva som finns tillgänglig för köp hos bland annat större musikbutiker på internet "och i samband med ett sådant köp torde det vara mera regel än undantag att en bild av skivomslaget visas och därmed hamnar i den dator eller liknande media som används för köpet." 

Tingsrätten fortsätter:

”Oavsett vad som anges i bestämmelsen om barnpornografibrott anser tingsrätten att ett sådant förfarande, som går ut på att man vill få tillgång till musiken eller till exempel granska musikspår som finns på en sådan skiva och därvid antingen får sin dator 'kontaminerad' med en sådan bild eller medvetet laddar ner bilden för att ha ett skivomslag till den musik som finns på skivan, inte ska medföra ansvar för barnpornografibrott.”

Förlorat jobbet
Förskoleläraren frias alltså på den punkten men fälls för ödet övriga material som funnits på hans dator.

Den stora mängden film, totalt nästan 40 timmars speltid, är en av anledningarna till att tingsrätten väljer att bedöma brottet som grovt.

Tingsrätten dömer mannen till sex månaders fängelse. Vid valet av påföljd väger domstolen in att mannens agerande gjort att han förlorat sitt förskolelärarjobb och att han förmodligen aldrig kommer att kunna jobba med barn igen.

Domen har vunnit laga kraft.

 

Foto: Fredrik Sandberg/TT

 

 


  • Alt-texten
    Matilda Köves
  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt