Skip to content

Olagligt kräva kollektivavtal vid offentlig upphandling - ny utredning

Enligt en utredning från Konkurrensverket har myndigheter ingen laglig möjlighet att kräva att företag har kollektivavtal för sina anställda vid en offentlig upphandling.

 

Konkurrensverket har låtit utredat vilka krav myndigheter kan ställa på anbudsgivare i samband med upphandlingar när det gäller arbetsvillkor för anställda i syfte att undvika oseriösa arbetsgivare och skydda arbetstagare från orimliga löner och osäkra anställnings- och arbetsförhållanden.

Enligt rapporten är det inte möjligt för myndigheterna att kräva att anbudsgivare har kollektivavtal - men däremot kan de kräva att vissa villkor i kollektivavtalen uppfylls.

"Den svenska modellen" med kollektivavtal istället för lagstadgad minimilön innebär att arbetsmarknadens parter – traditionellt fack och arbetsgivare – förhandlar fram de villkor som gäller för en viss bransch. Det finns därför en risk för så kallad social dumpning, med oseriösa arbetsgivare som inte tillämpar kollektivavtal och som konkurrerar ut seriösa företag, enligt utredningen.

 

Foto: Björn Larsson Ask/TT

 


  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt