Skip to content

Bråk om hur hovrättens dom om "ortsbegreppet" vid hyressättning ska tolkas

Flygbild över Sundbyberg.

Svea hovrätt gav fastighetsägare i Sundbybergs kommun rätt att jämföra hyror med Stockholm. Utslaget tolkas nu helt olika av Hyresgästföre-ningen och Fastighetsägarna. Det framgår av deras debattinlägg på Svenska Dagbladet.

 
Fastighetsägarnas Henrik Tufvesson skriver i sina två inlägg att praxis nu ändras eftersom den nya domen betyder att hovrätten ändrat tolkningen av själva ortsbegreppet i hyreslagstiftningen.

”Begreppet ort i hyreslagstiftningen ska inte längre avgränsas till kommun, utan på Stockholms bostadsmarknad ska i allt väsentligt hela Storstockholm räknas in.”

Marina Fredriksson ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm svarar att Fastighetsägarna har fel.

”Beslutet ändrar inte hyreslagstiftningen, det är bara ett av många exempel på hur hyreslagen kan tillämpas. Det betyder inte att praxis ändras, det är fortfarande så att jämförelser i första hand ska ske med andra fastigheter på orten. Domstolarna har under 30 år entydigt slagit fast att orten/kommunen ska gälla vid prövning av hyra.”

”Om, och bara om, det inte finns direkt jämförbara fastigheter kan man titta över ortsgränsen. Detta är inget nytt, utan har praktiserats länge. Varför Fastighetsägarna inte verkar känna till det är en gåta.”

Henrik Tufvesson kallar Hyresgästföreningens svar lika ”olyckligt som obegripligt”.

”I Sverige är det riksdagen som stiftar lagarna och domstolarna som därefter uttolkar lagarna. Hovrätten konstaterar i domen att ortsbegreppet inte har definierats i lagtext. Det är då upp till domstolen att tolka lagstiftarens mening. Tidigare har domstolarna, precis som Fredriksson säger, tolkat orten som kommun, och att det inte varit möjligt med direkt jämförelse över kommungränser. Men det är just detta det nya beslutet ändrat på.”

 

 Foto: Bertil Ericson/TT

 

 

 


  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt