Skip to content

"Stark oro för säkerheten" - slutar med etableringslotsar efter hot och mutor

Arbetsförmedlingen kommer inte längre att erbjuda etableringslotsar för nyanlända arbetssökande. Anledningen är en stor ökning av klagomål från arbetssökande - och indikationer på olika former av oseriös och brottslig verksamhet, som bedrägeri, mutor, hot, utpressning och försäljning av folkbokföringsadresser.

 

Förra våren inledde Arbetsförmedlingen en översyn av etableringslotstjänsten, för att komma till rätta med omfattande kvalitetsbrister och aggressiv marknadsföring från de så kallade lotsföretagen. Sedan i höstas har problemen ökat och fått en än allvarligare innebörd.

Nu handlar det också om misstankar om brottslig verksamhet där både arbetssökande och förmedlare har utsatts för hot av representanter från lotsföretag.

– Min bedömning är att vi inte längre kan garantera kvaliteten på lotsverksamheten. Vi känner också en stark oro när det gäller säkerheten för såväl våra arbetssökande som arbetsförmedlare, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen uppger att kvalitetsbrister och problemen med oseriös eller brottslig verksamhet inte gäller alla etableringslotsar. Omfattningen och karaktären är dock av en sådan storlek att myndigheten inte anser sig ha möjlighet att utreda alla klagomål och stävja de tvister som uppstått.

– Riskerna för felaktiga utbetalningar för denna tjänst är mycket stora. Som myndighet har vi ett ansvar att använda våra gemensamma skattemedel på bästa sätt. Därför avslutar vi tjänsten etableringslots, säger Mikael Sjöberg.

Etableringslotsar introducerades i december 2010 och var tänkt att fungera som en länk mellan en nyanländ person och svenska samhället.

I slutet av förra året hade Arbetsförmedlingen avtal med ungefär 350 etableringslotsar.

Under de senaste åren har Arbetsförmedlingen sagt upp mellan tio och tjugo avtal per år.

Lotstjänsten omfattar tre timmar per månad och ersätts nu med andra etableringsinsatser. Alla arbetssökande som berörs kommer nu att kallas till sin lokala arbetsförmedling för att få information, skriver Arbetsförmedlingen.

Drygt 32 000 arbetssökande har en etableringslots i dag. Uppsägningstiden är tre månader och Arbetsförmedlingen uppger att de som vill fortsätta att gå hos sin etableringslots kan göra det under uppsägningstiden.

 

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt