Skip to content

Nytt forskningsprojekt - när får man får använda annans varumärke i egen reklam?

Uppsala universitet

Jur. doktor Stojan Arnerstål vid IMK, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet, har tilldelats 628 000 kronor från Torsten Söderbergs Stiftelse för att undersöka gränserna för i vilken ut-sträckning det är tillåtet att referera till eller åberopa varumärken i reklam och annan marknadsföring.

 

- Det råder idag en betydande osäkerhet om rättsläget och om gränserna för vilken användning som är tillåten, säger Stojan Arnestål.

I projektet kommer förutsättningarna för rätten att använda annans varumärke i egen marknadsföring att utredas.

Ibland behöver en näringsidkare i sin marknadsföring hänvisa till en konkurrents verksamhet eller varumärke. Exempelvis kan ett sådant behov uppstå när en näringsidkare producerar varor som är kompatibla med en annan näringsidkares varor, enligt Stojan Arnestål.

För den som tillhandahåller varor av detta slag är det nödvändigt att kunna referera till varan som tillbehöret eller tjänsten avser.

På senare tid har det även diskuterats i vilken omfattning det är tillåtet att använda en konkurrents varumärke i söktjänster på internet, till exempel genom att köpa konkurrentens varumärke som ett AdWord i Googles annonstjänst.

- Osäkerheten har uppstått till följd av den harmonisering och tolkning av varumärkesrätten som skett i EU och EU-domstolen.

Dessa typer av användning, som är vanligt förekommande, ger upphov till osäkerhet om i vilken utsträckning det är tillåtet att referera till eller åberopa annans varumärke i egen marknadsföring. Frågorna i projektet rör centrala delar av varumärkesrätten, eftersom de rör avgränsningen av vad ensamrätten till ett varumärke innebär i rättsligt hänseende.

– Det finns ett stort praktiskt behov av att dessa frågor analyseras från ett övergripande perspektiv och diskuteras inom en bredare varumärkesrättslig kontext.

 

Läs också: Miljonregn över rättsvetenskapen - dessa 15 forskningsprojekt får pengar.

 

 

Foto: Bertil Enevåg Ericson

 

 

 


  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt