Skip to content

Stor andel juridikstudenter vid amerikanskt toppuniversitet har psykiska problem

Examen vid Yale University - personerna på bilden har ingenting med artikeln att
Examen vid Yale University - personerna på bilden har ingenting med artikeln att göra.

En ny studie bland juridikstudenter vid Yale University i Connecticut, USA, visar att sjuttio procent av de svarande hade upplevt psykiska besvär under sin tid på utbildningen.

 

Av sammanlagt 296 studenter som svarade på enkäten om psykisk hälsa uppgav 206 att de hade upplevt problem under sin tid som studerande.

Eftersom Yale Law School har sammanlagt 650 studerande innebär det att även om ingen av de studenter som inte deltog i enkäten har haft psykiska besvär så utgör ändå dem som har haft det en tredjedel av alla juridikstudenterna.

Studien uppger att, trots att en så stor andel av studenterna brottats med problem, så drog sig många för att söka hjälp eftersom de fruktade stigmatisering och att de skulle bli exkluderade.

Enligt studien varierade dock benägenheten att söka hjälp och huruvida personen ifråga fick hjälp utifrån olika faktorer.

Exempelvis var kvinnor mer benägna än män att rapportera psykiska utmaningar och söka behandling för dem. Också studenter som identifierade sig som homo- eller bisexuella var mer benägna än dem som identifierade sig som heterosexuella att rapportera psykiska utmaningar och söka behandling för dem.

Rasifierade studenter var också mer benägna att rapportera psykiska utmaningar – men mindre benägna att söka vård för sina problem jämfört med vita.

Samtidigt upplevde studenter från de lägsta inkomstklasserna oftare psykiska besvär men det var betydligt ovanligare att dessa studenter sökte och fick hjälp jämfört med studenter från de högsta inkomstklasserna.

Utifrån resultaten rekommenderar författarna till studien att universitetet måste förbättra tillgången till behandling för psykiska besvär för sina studenter. 

 

Foto: Jessica Hill / TT

 

 


  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt