Skip to content

Berusad advokat kraschade motorbåt rakt in i segelbåt - döms till fängelse

Ordentligt berusad styrde brottmålsadvokaten sin motorbåt rakt in i en segelbåt. Han döms nu av Kalmar tingsrätt till två månaders fängelse för grovt sjöfylleri.


Händelsen utspelade sig sommaren 2013. Advokaten, som är hemmahörande i Sydsverige, var ute på en dagstur i skärgården tillsammans med fru och vänner. 

Trots tända lanternor och varningssignaler från en segelbåt som färdades i samma vatten upptäckte advokaten inte båten förrän kraschen var oundviklig.

Besättningen på båda båtarna klarade sig utan allvarliga skador.

Advokatens inställning framgår av tingsrättens dom:

"X (advokaten) har förnekat grovt sjöfylleri och även sjöfylleri samt förnekat uppsåt. Han har vitsordat den uppmätta alkoholkoncentrationen, men bestritt de övriga gärningspåståendena. Han har följt sjöreglerna och inte förorsakat kollision."

Väl inne på land vägrade advokaten att göra ett utandningstest men det blodprov som togs visade på 1,35 promille alkohol i blodet.

En tjänsteman vid Kustbevakningen berättade i tingsrätten:

"X  vägrade att lämna prov och gick sedan iväg därifrån, men hindrades av Kustbevakningens personal och som fick biträde av polis som grep X. X lugnade sedan ner sig, när de hade kommit till sjukhuset. X talade upprört och högt och gjorde inte som han blev tillsagd. Polisen iakttog en tydlig alkoholdoft från X som sluddrade och även hade svårt att stå stilla. Polismannen fick ta tag i X då denne alltså inte följde tillsägelser. X hävdade därpå att han inte hade blivit delgiven någon misstanke om något brott. X var verbalt provokativ och aggressiv."

Även en av poliserna vittnade i tingsrätten om att mannen påpekade att han inte blivit delgiven misstanke om brott omedelbart:

"X sade att det var första gången han upplystes om det, varvid personalen vid Kustbevakningen sade att de redan hade upplyst mannen om det. Mannen fortsatte vara ifrågasättande och vände sig från honom. Han tog till slut tag i mannen och sade att denne skulle följa tillsägelser eller bli gripen. Efter att mannen sagt att han då fick bli gripen, fattades beslut att gripa honom."

Tingsrätten skriver i sina domskäl att det finns "robust bevisning" mot advokaten och att det saknas förutsättningar för att döma honom till annan påföljd än fängelse. Han döms därför till två månaders fängelse.

Tingsrätten skriver:

"Med beaktande av den mycket höga alkoholkoncentrationen i X blod och att han vid framförandet av fartyget varit avsevärt påverkad av alkohol samt genom att framförandet av fartyget inneburit en påtaglig fara för säkerheten till sjöss då han brutit mot sjövägsreglerna vid möte och därvid orsakat en kollision, bör brottet bedömas som grovt sjöfylleri."


Foto: LIONEL CIRONNEAU/TT

 

 


  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt