Skip to content

Berusad advokat kraschade motorbåt rakt in i segelbåt - döms till fängelse

Ordentligt berusad styrde brottmålsadvokaten sin motorbåt rakt in i en segelbåt. Han döms nu av Kalmar tingsrätt till två månaders fängelse för grovt sjöfylleri.


Händelsen utspelade sig sommaren 2013. Advokaten, som är hemmahörande i Sydsverige, var ute på en dagstur i skärgården tillsammans med fru och vänner. 

Trots tända lanternor och varningssignaler från en segelbåt som färdades i samma vatten upptäckte advokaten inte båten förrän kraschen var oundviklig.

Besättningen på båda båtarna klarade sig utan allvarliga skador.

Advokatens inställning framgår av tingsrättens dom:

"X (advokaten) har förnekat grovt sjöfylleri och även sjöfylleri samt förnekat uppsåt. Han har vitsordat den uppmätta alkoholkoncentrationen, men bestritt de övriga gärningspåståendena. Han har följt sjöreglerna och inte förorsakat kollision."

Väl inne på land vägrade advokaten att göra ett utandningstest men det blodprov som togs visade på 1,35 promille alkohol i blodet.

En tjänsteman vid Kustbevakningen berättade i tingsrätten:

"X  vägrade att lämna prov och gick sedan iväg därifrån, men hindrades av Kustbevakningens personal och som fick biträde av polis som grep X. X lugnade sedan ner sig, när de hade kommit till sjukhuset. X talade upprört och högt och gjorde inte som han blev tillsagd. Polisen iakttog en tydlig alkoholdoft från X som sluddrade och även hade svårt att stå stilla. Polismannen fick ta tag i X då denne alltså inte följde tillsägelser. X hävdade därpå att han inte hade blivit delgiven någon misstanke om något brott. X var verbalt provokativ och aggressiv."

Även en av poliserna vittnade i tingsrätten om att mannen påpekade att han inte blivit delgiven misstanke om brott omedelbart:

"X sade att det var första gången han upplystes om det, varvid personalen vid Kustbevakningen sade att de redan hade upplyst mannen om det. Mannen fortsatte vara ifrågasättande och vände sig från honom. Han tog till slut tag i mannen och sade att denne skulle följa tillsägelser eller bli gripen. Efter att mannen sagt att han då fick bli gripen, fattades beslut att gripa honom."

Tingsrätten skriver i sina domskäl att det finns "robust bevisning" mot advokaten och att det saknas förutsättningar för att döma honom till annan påföljd än fängelse. Han döms därför till två månaders fängelse.

Tingsrätten skriver:

"Med beaktande av den mycket höga alkoholkoncentrationen i X blod och att han vid framförandet av fartyget varit avsevärt påverkad av alkohol samt genom att framförandet av fartyget inneburit en påtaglig fara för säkerheten till sjöss då han brutit mot sjövägsreglerna vid möte och därvid orsakat en kollision, bör brottet bedömas som grovt sjöfylleri."


Foto: LIONEL CIRONNEAU/TT

 

 


  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

39 comments

Advokaten må ha varit full och kört motorbåt samt kraschat den. Men det jag finner märkligt, är att poliser så ingående berättar om sinnestillstånd, armar som greppats osv. De gör det med en sådan inlevelse att man kan tro att det är elever från Dramaten som har varit i farten.

Det är tyvärr inte ovanligt med sådana här polisiära betraktelser i romanform (jo, jag förstår att man försöker påvisa att mannen var full).

"Sikta på nåt billigt"

Jag klagade inte på något straff för båtföraren.

Det jag noterade var att man (som alltför vanligt förkommande) orerar över en massa subjektiva saker såsom sinnestillstånd "X lugnade sedan ner sig", " X talade upprört och högt och gjorde inte som han blev tillsagd", " X var verbalt provokativ och aggressiv".

Samt dramatiseringen av gripandet "Mannen fortsatte vara ifrågasättande och vände sig från honom. Han tog till slut tag i mannen och sade att denne skulle följa tillsägelser eller bli gripen. Efter att mannen sagt att han då fick bli gripen, fattades beslut att gripa honom.".

Sådant här dravel kan man återfinna även när det är spiknyktra individer som har blivit gripna eller föremål för ett HÄFÖ. Ja, det kan till och med skrivas in om individer som infunnit sig till förhör på frivillig basis.

Det är i mina ögon något av polisporr.

Det kan mycket väl ha funnits okynnes-motanmälningar om tjänstefel, misshandel osv som gjort att tjänstemännen vill att det ska framgå i avrapporteringen hur situationen var. Jag finner det dock, likt dig, lite oväntat att rätten önskat vittnesmål från kustbevakningstjänstemän och polistjänstemän när bara kustbevakningen var på brottsplatsen. Men det kan också förelegat invändningar kring subjektiva rekvisit. Jag är vidare lite osäker på om det finns utrymme att ta hänsyn till hur farligt han framförde fartyget rent objektivt. Det fanns det ju med den gamla sjöfyllelagen.

Det behövs inga okynnesanmälningar för att det skall skrivas på det här viset, faktiskt inga anmälningar öht.

Poliser som skriver (exempelvis o ej fallet ovan) "x var lugn och sansad men samtidigt tydligt aggressiv", "x gjorde som han blev tillsagd och allt fortlöpte utan incidenter men det var tydligt att x hatade poliser", "x var mycket labil men gripandet och transporten gick lugnt till", "x var mycket agiterad och upprörd men uppträdde lugnt" osv osv.

I regel blir jag skeptisk när man försöker koka soppa på en spik (säger inte att båtkraschen är just det), händelseförloppet bör kunna stå för sig självt utan att stöttas av en massa polisiära tyckanden och tolkningar av ev. sinnesstämningar.

Ni bortser från att poliser som blir inkallade för att vittna får just dessa frågor. I våldsbrott t.ex. kan de ju ha stor betydelse.

Det köper jag Anders. Dock tänkte jag på mer odramatiska saker såsom gripanden vid LOB (och påstått dito, exempelvis av spiknyktra), HÄFÖ samt frivillig/punktlig inställelse på polisstation för förhör.

Att det då skrivs såsom jag angav (i PM, arrestantblad, tjänsteanteckningar och ASP) det blir då i mina ögon överkurs.

Det är rimligt svårt att som polis veta när det kan bli aktuellt eller inte. Det kan mycket väl vara överkurs i många fall men svårt att veta vilka ärenden domstolen kan väntas ha användning av förståelse för hur en misstänkts beteende uppfattats. Uppenbarligen var det av intresse vid rättens prövning eftersom det fanns med i domskälen. Jag finner det nämligen osannolikt att den som författat artikeln grottat ner sig i förundersökningen. Därför borde din fråga snarare vara varför rätten funnit detta intressant i just denna prövning. Att poliser och kustbevakare skrivit sådant eller mer troligt berättat sådant under vittnesutsaga talar snarare för att det finns ett behov än för motsatsen.

Vidare lär man ut till poliser att de ska dokumentera hur de upplevde en person och en situation. Det har med rättssäkerhet att göra och är välkommet både hos åklagare, försvarare och domare när rätten ska göra en helhetsbedömning av vad som egentligen hände på en plats.

Jag kan dock hålla med om att det kan vara resursslöseri när en polis sitter och skriver hyllmeter med upplevelseutsaga efter tex en hämtning till förhör. Men som sagt - svårt för en polis att veta vad en samling jurister vill ha i en kommande prövning. Poliser är trots allt inte akademiker....än :)

Jo, jag förstår att det är frågan om utdrag ur domen och ej ur FUp. Att rätten tar med dylikt i sin domskrivning, det faller väl på kontot "gör sig bra i domen".

Du säger att man "lär man ut till poliser att de ska dokumentera hur de upplevde en person och en situation.", är det något som återfinns i polislagen eller RB? Eller faller det på samma värdegrundsarbete som att lära ut till polisstudenterna att tjuven var "neger" (OBS, exempel hämtat från verkligheten).

Att man skall redovisa för hur en situation såg ut, det köper jag rakt av. Men att lägga in personliga värderingar och gissningar av sinnesstämningen hos MT och icke MT, det är blir rätt så tramsigt. Merparten av ärendena når aldrig någon rätt och likförbannat kan då individen få dras med det här i tiotals år framöver (då gallring av register inte är polisens favoritmelodi).

Du raljerar mer än lovligt. Därtill väljer du medvetet att feltolka. Jag var aldrig ute efter något signalememt. Det var du som påstod trams om att eleverna skall bedöma sinnestilllstånd hos civilister. Källa på det hade du ej. Det jag angav stod i all dagspress år 2009. Men det tycks ha gått dig förbi. Frågor på det "Peter"?

"Vi andra" är klassiskt mindervärdeskomplex -stuk.

Jag får be om ursäkt om jag var lite vass i min förra kommentar. Det var inte meningen att vara oförskämd. Jag hade dock svårt att låta bli när jag upplever att du förvanskar och fabricerar.

Men till saken:
1. Du kommer inte finna lagstöd till varje handgrepp och åtgärd en polisman ska göra i sitt arbete. Lagstödet finner du primärt när det kommer till att inskränka fri- och rättigheter liksom när man registrerar personuppgifter och ger utrymme för undantag mot lagar som gäller gemene man.

2. Det du möjligtvis skulle kunna mena är att en direkt omdömeslösa polisanställd i Skåne använde "Neger Niggersson" och "Oskar Neger" i en internutbildning för beslagshantering i Skåne. Det har ingenting med den nationella polisutbildningen att göra utan var en liten egeninitierad internutbildning.
Källa hittar du här: http://www.sydsvenskan.se/sverige/neger-niggersson-figur-i-polisens-inte...
Det är dock något helt annat än ditt påstående att man lär ut "tjuven var neger" till polisstudenter. Vilket är helt befängt.

3. Hur kan "vi andra" vara "klassiskt mindervärdeskomplex-stuk" och vad är "klassiskt mindervärdeskomplex-stuk"?

4. Det var sinnesstämning på misstänkt jag påstod. Civilister är ett uttryck som jag inte hört sedan jag lämnade det militära. Vilka använder det uttrycket idag?

4. "Det var sinnesstämning på misstänkt jag påstod." samt tidigare ""Vidare lär man ut till poliser att de ska dokumentera hur de upplevde en person och en situation"

Jaså, du tror på fullt allvar att det ingår i polisiärt arbete att ge amatörmässiga utlåtanden och omdömen om de civilister (ja, jag använder det uttrycket som du så observant har konstaterat....) och dess sinnesstämningar när de kommer i polisernas väg? Inte undra på att det då förekommer sådant här dravel i var och vartannat dokument upprättat av poliser...

3. Jo, om man måste göra en poäng genom att säga "jag och många med mig" eller "vi andra brukar göra si eller så" etc istället för att ta sitt budskap rätt upp och ner, då är man påfallande ofta otrygg i sig själv (vilket inte är helt ovanligt hos de blåklädda).

2. Jo jag är fullt medveten om hur det uttrycket användes hos polisens utbildningar (du behövde knappast länka mig något som jag upplyst Dig om). Om man lär ut att tjuven heter "neger niggersson", hur kan det då INTE tolkas som att polisen lär ut att tjuven var "neger"?

Lägg därtill piketen i Malmö som videofilmar sig själva och kallar folk (civilister) för "apejävlar" osv (även det från år 2009 om jag minns rätt).

1. Så underbart att läsa hur en polis resonerar (nej, det betyder inte att jag kallar dig för polis). Tacka f** för att man inte kan återfinna lagstöd för lagbrott och annat av rättsstaten icke sanktionerat polisiärt utövande.

"Han har följt sjövägsreglerna och inte förorsakat kollision".!! Knappast en sjörättsadvokat? Huka er alla seglare i sydsvenska skärgårdsfarvatten. Två månader på Kolmården låter billigt. Men, vi får väl se vad Hugo Tiberg kan tänkas komma med för synpunkter.

Lagen ska gälla lika för alla, men det jag frågar mig är varför det är så intressant att han är advokat? Om han vore sjuksköterska eller socialsekreterare eller banktjänsteman, skulle man då skriva ut hans yrke? Är det så att det för vissa yrkesgrupper, advokater, domare, läkare, direktörer mm är väldigt intressant vad deras yrke är? Ligger det i detta att man underförstått ställer högre krav på personer som innehar ett visst yrke? Själva gärningen ska ju bestraffas, det är ju självklart och det har jag ingen synpunkt på, men varför ska man göra det lättare att identifiera denna person bara för att han har ett visst yrke?

Jag tar för givet att han inte heller tillåts fortsätta som advokat efter att ha visat så total brist på omdöme.

Anders, jag hänger inte riktigt med, vadå beställt repressaliestryk?? Är han inte ledamot av Samfundet eller har jag fullständigt missuppfattat saker och ting?

Vad skulle det här ha med advokatyrket att göra?

Jag skrev: "efter att ha visat så total brist på omdöme". Jag utgår ifrån att en förutsättning för att få utöva advokatyrket så ska man visa omdöme.

Så arbeten som kräver omdöme, t.ex. domare, advokat, polis, busschaufför, lärare, läkare, undersköterska osv ska man bli av med om man visar brist på omdöme en gång i någon situation, även om den saknar samband med yrkesutövningen?
T.ex. om man låter barnen titta på en olämplig film, om man packar för mycket matvaror i en kasse, om man har dörren öppen för länge när det är kallt ute, om man dricker sig för full eller om man kör snabbare än hastighetsbegränsningen?

Tror du att det blir särskilt många kvar som kan ha arbeten som kräver omdöme?

Man blir inte av med sitt yrke utan sin titel Musse. Ja för att få sin advokatstitel och sedermera också behålla den, krävs att man kan klassas som "lämplig" och i det ligger att man ska visa på ett gott omdöme.

Det är ju en yrkestitel.
Behöver man inte vara lämplig för andra arbeten?

Du har i viss mån rätt. Det finns ingenting som yrkesmässigt hindrar dig från att fortsätta företräda folk i domstol, om vi pratar om just försvarsadvokater, bara för att du blir av med din advokattitel. Sverige saknar advokatsmonopol. Däremot krävs advokattiteln för att vara offentlig försvarare, d.v.s. försvar som ersätts med våra skattemedel.

Ja ungefär som att en busschaufför kan fortsätta köra runt folk i sin bil om han blir av med busskortet (t.ex. för att han haft oskyddat analsex med en tillfällig sexuell förbindelse, vilket ju är omdömeslöst) eller att en tandläkare kan borsta sina ungars tänder även utan yrkeslegitimation (som han kanske blivit av med för att han drack en halva rödvin trots att han vet att han får ont i huvudet av det), eller en lärare som kan fortsätta att berätta för folk hur saker och ting förhåller sig även utan lärarleg (som denne blivit av med för att hon serverade sin man opastöriserad mjölk till lunchen en gång).

Trist historia. Advokaten är bland de bästa brottmålsadvokaterna på orten.

Advokater och andra högutbildade borde i högre utsträckning än många andra i samhället, veta vad som är tillåtet eller inte. Å andra sidan är det rimligt att även en advokat ska få vara "full och dum" (en vanlig term som poliser använder när de tar hand om någon som är...full och dum) samt svara för följderna av sitt agerande. Enligt Rättegångsbalken innebär det inte att en advokat som låses in ett tag, blir utesluten ur samfundet. Jag betvivlar att det finns en enda advokat som är torr bakom öronen och som kan visa ett oskuldsfullt CV gällande sin respektive levnad.Skickliga brottsmålsadvokater så som "snedseglaren" är viktiga för rättssäkerheten.

Helt överflödig historia. Bättre omdöme och uppträdande har man faktiskt rätt att förvänta sig av s k rättstjänare. Just därför äger det också sitt intresse att en del "subjektiva" iakttagelser noteras. Är dessutom den dömde "bland de bästa brottmålsadvokaterna på orten" får man nog säga att han initialt skötte sitt "eget försvar" förbluffande uselt, även med beaktande av 1,35 promille i blodet. Den här typen av advokat-uppträdanden, inräknat lagakraftvunnen frihetsberövande påföljd, borde också rendera någon form av disciplinär sanktion hos samfundet. Det finns ju sedan länge vissa disciplinnormer och kriterier för de sanktioner samfundet kan besluta om men de tar väl huvudsakligen sikte på andra typer av brott.

Självklart. Samfundet (liksom andra yrkesorganisationer) borde också kontrollera så att medlemmarna har det väl städat och ansat i hemmet, att de inte säger elaka saker till sina familjemedlemmar, att de inte idkar några sexuella avvarter osv.

För yrkestitlars anseende är ju numera, i det nya pöbelsamhället vi lever i, beroende av person och privatliv hos innehavarna.

Jodå, man förstår piken och ironin även om den i detta fall är missriktad.
Jämförelsen med att adv.samfundet/yrkesorganisationer "borde kontrollera om medlemmarna har det väl städat och ansat i hemmet" och "inte säger elaka saker till familjemedlemmar" m m å ena sidan och att som advokat framföra en motorbåt (med 1,35 promille i blodet) på kollisionskurs mot en segelbåt (och utsätta andra för livsfara) å andra sidan faller givetvis på sin egen relevans- och proportionslösa orimlighet.
Ett gott samhälle främjas mest och bäst av goda föredömen - även om de inte råkar vara änglar!

Så det ska röra sig om brist på omdöme i vissa särskilt kvalificerade situationer? Med kriteriet att andra utsätts för fara?
Men nästan alla trafikbrott ingår väl då? Fortkörning t.ex.

Ska det gälla alla yrken som kräver omdöme?

Så är det som du säger. Angående tonen på forumet så är den väl generellt sett hygglig med undantag för Musse som har vissa svårigheter att inte vandra ut stratosfären i sina jämförelser. Att finna rimliga jämförelser att använda i sin argumentation torde vara en dygd.

Det är inga jämförelser. Det är applicerande av givna rekvisit.
Om den som angett rekvisitet sedan vill ändra sig så är det ju bara att göra det. Som någon gjorde (du?) angående att det skulle vara omdömesbrister som utgjorde livsfara, som t.ex. fortkörning. Då gäller ju t.ex. inte det dåliga omdöme som folk har som har det stökigt hemma, utan det måste ju vara så stökigt att det utgör en fara för liv.

Men sen förstår jag ju att det bara är ett utslag av pöbelns allmänna moralpanik, och att det inte låg minsta lilla tankeverksamhet bakom förslagen i fråga.

Nix inte jag. Har inte gått in och diskuterat rekvisitet för gott omdöme utan bara konstaterat att jo det finns ett visst krav på omdöme för att få förvärva advokatstiteln och i förlängningen för att även behålla den.

Jag tycker att tonen generellt är bra och många är väldigt kompetenta. Tyvärr är det vissa som aldrig ger sig och ofta hamnar på sidospår. Vi måste vara rädda om denna debattsida som jag anser vara den bästa utifrån min utgångspunkt. Jag är ju inte jurist och här får jag bredda mina kunskaper. Lika viktigt är att alla som har intresse verkligen kan förkovra sig här.
Jag tycker att allt som behöver sägas i denna debatt är sagt.

Manne.
I artikel omskriven jurist har inte problem med alkoholen, men något gick fasligt fel och vad det är, står skrivet i stjärnorna tillika behöver han som alla andra människor stöd från kollegor, vänner, nära och kära, vilket han har.

All diskussion blir på grund av i Sverige mediamonpolism, extremt ensidigt ty det finns inte andra media som kontrollerar fakta och en artikel massrepriseras med tillägg, som just den chefredaktören vet är säljande i dennes län.
Avseende att tonen generellt är hård i debatt synes ha att göra med att den yrkestitel som nu debatterad har och eftersom de inte känner honom synes debattörer "oroas över hans lämplighet som försvarare" vilket vi inom juristsfären inte gör för han är erkänt skicklig i sin yrkesutövning.

Avseende Musse synes denne som enormt många andra inte jurister , inte ha insikt i att medlemmar i Advokatsamfundet närmast beskrivet är ett "fackförbund" och den som vill bli medlem måste rekommenderas av medlemmar i förbundet/advokater som är medlemmarna.

I princip är enda krav för att bli godkänd att kalla sig advokat är att advokaterna ska ställa upp för och stödja sina advokatkollegor och det gör de ty det finns advokater som har över 100 anmälningar tillika anses lämpliga att vara med i Advokatsamfundet.
I diktaturstater blandar sig fackförbund i deras medlemmars personliga och politiska åsikter, vem de träffar på fritiden, vad de säger i sociala medier etcetera, således precis som i Sverige, men undantag är Advokatsamfundet som inte ännu kontrollera medlemmarna har
" väl städat och ansat i hemmet, inte säger elaka saker till sina familjemedlemmar, inte idkar några sexuella avvarter".

Avseende "dem med yrkestitlar i det nya pöbelsamhället vi lever i", är faktiskt beroende av allmänhetens förtroende och allmänheten i gemen har inte intresse av vårat privatliv, vilket vi inte heller har avseende dem.
Mvh.