Skip to content

Regeringen "aktiverar" den militära tjänsteplikten - återinför skyldighet att göra repmånad

Värnpliktiga ska åter kunna kallas in för att göra repetitionsövningar. Det har regeringen beslutat. ”Omvärlden har förändrats i negativ mening”, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

 

Enligt regeringen är syftet att ”ge Försvarsmakten möjlighet att repetitionsutbilda den personal som är krigsplacerad men inte anställd i Försvarsmakten. Beslutet innebär inte att svenska ungdomar kommer att kallas in till värnpliktsutbildning.”

Våren år 2010 bestämde riksdagen att man skulle ”vilandeförklara” skyldigheten att mönstra och tjänstgöra i försvaret. Idén var i stället att försvaret skulle bygga på frivillighet. Enligt en ny lagbestämmelse gjordes därför tjänstgöringsplikten ”vilande” – med möjlighet för regeringen att aktivera plikten om behov uppstår.

Nu har det behovet alltså uppstått.

Regeringen skriver att den ser ett ”försämrat omvärldsläge efter den ryska aggressionen i Ukraina och Rysslands utmanande uppträdande i närområdet. Ett enskilt militärt väpnat angrepp mot Sverige är fortsatt osannolikt. Kriser eller incidenter som även inbegriper militära maktmedel kan dock uppstå och på längre sikt kan militära angreppshot likväl aldrig uteslutas. Rysslands aggression mot Ukraina innebär att risken för dessa har ökat, även i vårt närområde.”

- Försvarsmakten kan med detta beslut öva med fullt bemannade krigsförband vilket medför att den operativa förmågan ökar, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

För medborgare innebär detta att medborgare som är krigsplacerade i något av Försvarsmaktens krigsförband men som inte är anställd av Försvarsmakten kan kallas in till repetitionsutbildning – och en skyldighet enligt lag att genomföra den utbildningen.

Krigsplaceringen gäller i tio år efter den senaste övningen.

Enligt Dagens Nyheter stöder Officersförbundet beslutet, men oroas över att det på längre sikt kan riskera omställningen till ett anställt försvar.

- Tillämpningen av det här beslutet måste verkligen bevakas noggrant så att det inte blir en smitväg för Försvarsmakten. Risken finns att myndigheten tar in tidigare tjänstgörande med plikt istället för att fortsätta arbetet med att verkligen bli en attraktiv arbetsgivare, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet till DN.

Om behovet finns kan regeringen dessutom ”aktivera" följande åtgärder:

  •  Mönstringsplikt.
  • Grundutbildning med plikt.
  • Beredskapstjänstgöring.
  • Krigstjänstgöring.

 

Foto: Ola Torkelsson/TT

  • Petter Danckwardt

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt