Skip to content

"Inte så lätt i vår ålder" - frias efter tonårssex med flickvän som inte fyllt 15

Den 14-åriga flickan hade ett halvår kvar till "15-årsgränsen" när hon hade frivilliga samlag med sin 17-årige pojkvän. Han åtalades därför för sexuellt utnyttjande av barn och fälldes av tingsrätten. En oenig hovrätt friar honom eftersom ungdomarna får anses ha haft en "nära och god relation" - även om denna byggdes upp först efter det första samlaget.

 

Den 17-årige ynglingen - som nu har fyllt 18 år - dömdes av Hudiksvalls tingsrätt till 70 timmars ungdomstjänst för sexuellt utnyttjande av barn.

Hösten 2013 hade han fått kontakt med en 14-årig flicka via sociala medier på Internet. De hade stämt träff någon vecka senare och hade samlag första gången de träffades. De blev därefter "ett par" och var tillsammans mellan en och två månader - då de fortsatte att ha flera samlag.

Flickans berättelse framgår av tingsrättens dom:

"Hon och X (den tilltalade) bestämde träff utanför hennes skola. Hon gick i 8: an. X kom dit och de gick hem till henne. De såg först på film i hennes rum. Sedan hade de samlag; det var första gången de träffades. X låg över. De var ihop under en eller två månader och träffades mest på helgerna. Hon tyckte att de var ett par. De hade inte samlag varje gång de träffades. Hon vet inte hur många samlag det blev. Det tog sedan slut; hon vet inte varför."

17-åringen själv uppgav i tingsrätten att ”"det inte är så lätt när man är i vår ålder", men medgav att han kände till 15-årsgränsen för sex och att flickan inte hade passerat den. Vid det första samlaget var flickan 14 år och sex månader medan pojken var 17 år och tre månader.

Tingsrätten pekade på lagens förarbeten där bland annat "en nära och god relation" mellan ungdomar kan göra att den så kallade 15-årsregeln inte gäller. Tingsrätten skrev dock i sina domskäl:

"I förevarande mål har X och Målsäganden MA, enligt vad som framkommit, haft det första samlaget redan någon vecka efter det att de knutit kontakt på sociala myndigheter (bör rätteligen vara "sociala medier. Red:s anm.) och samlaget har ägt rum första gången de träffades. Det framgår genast att kravet på 'en nära och god relation' inte är uppfyllt. Tingsrätten prövar därför inte ungdomarnas ålder, mognad och utveckling i förhållande till varandra."

17-åringen dömdes därför enligt åtalet.

Domen överklagades till Hovrätten för Nedre Norrland som nu friar 17-åringen.

Hovrätten konstaterade inledningsvis:

"Det är i detta mål klarlagt att målsäganden medverkat helt frivilligt till de sexuella handlingarna, att det var fråga om ett ömsesidigt deltagande och att det inte fanns några inslag av tvång, övertalning, påtryckning eller annan otillbörlig påverkan från X sida."

Hovrätten konstaterar att  han visserligen är nära tre år äldre än flickan. Uppgifterna om mognadsgrad är knapphändiga men flickan har varit nära åldern för sexuellt självbestämmande - någonting som enligt praxis från Högsta domstolen innebär att en större åldersskillnad än annars kan godtas.

Hovrätten skriver i sina domskäl:

"X och målsäganden hade sexuellt umgänge vid deras första fysiska möte. Även om de då knappast hade hunnit etablera någon närmare relation hade de haft kontakt via Facebook, Instagram och Kik dessförinnan. De träffades sedan vid flera tillfällen under 1-2 månaders tid och hade sexuellt umgänge. De uppfattade båda att de då var ett par."

Hovrätten fortsätter:

"Enligt hovrättens uppfattning kan det knappast vara avgörande för ansvarsfrågan om det varit fråga om sexuellt umgänge vid det första fysiska mötet eller inte om förhållandet senare utvecklas till en relation som kan jämställas med ett kärleksförhållande. Det har inte heller kommit fram i målet att målsäganden skulle ha uppfattat händelserna negativt. Hovrätten anser därför att det handlade om 'en nära och god relation'."

17-åringen frias därför av hovrätten - men en ledamot , ett hovrättsråd, är skiljaktig och vill fastställa tingsrättens fällande dom.

 

 

Foto: Karin Malmhav/SvD/TT

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt