Skip to content

Därför underkänner hovrätten minnen om sexbrott som "kommit fram" under terapi och hypnos

Hovrätten för västra Sverige friar en man från Göteborgstrakten som i somras dömdes till tre års fängelse för sexuella övergrepp på sin dotter. Hovrätten avvisar tillförlitligheten i de ”bortträngda minnen” som sägs ha kommit fram under terapi och hypnos.

 

Enligt tingsrättsdomen skulle kvinnan i sin barndom ha förträngt minnena av övergreppet men återfått dem efter att i vuxen ålder ha gått i terapi och behandlats med hypnos.

Brotten skulle ha ägt rum under 1990-talet och åtalet mot mannen byggde till stor del på dotterns uppgifter om de bortträngda minnena.

Anhöriga och ett par samtalskontakter som vittnade uppfattade att kvinnans minnen var sanna.

En sakkunnig som förhördes i hovrätten ansåg bland annat att det är svårt att undersöka om bortträngning av minnen verkligen kan ske. Han ansåg också att det vetenskapliga stödet är starkt för att anta att många tekniker som använts för att återuppväcka bortträngda minnen riskerar att skapa falska minnen.

Hovrätten fäster vikt vid hur målsägandens berättelse vuxit fram och att den blivit alltmer omfattande. Dessutom beaktar hovrätten vad den sakkunnige redogjort för om hur forskningen ser på bland annat bortträngda minnen.

Hovrätten gör därför den sammantagna bedömningen att målsägandens uppgifter inte är så ”pålitliga och säkra” att de kan ligga till grund för en fällande dom och frikänner därför fadern.

- Det är otroligt befriande för min huvudman att få en dom som säger precis det han sagt hela tiden. Självklart blev han otroligt lättad, säger mannens advokat, Henrik Thyselius, till Svenska Dagbladet.

Det var han som hade bett domstolarna att låta Rickard Sjöberg, docent i psykologi, uttala sig som sakkunnig. Rickard Sjöberg har tidigare sagt till TT att det förvånande honom att tingsrätten trodde på bortträngda minnen och reagerade särskilt på att hypnos använts.

- Det innebär påtagliga risker för att skapa falska minnen och få fram en falsk övertygelse om något man varit med om.

 

Foto: Maja Suslin/TT

 

 


  • Petter Danckwardt

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt