Skip to content

"Utifrån folkmängd anmäls Sverige relativt ofta" - hon är svensk domare vid Europadomstolen

Helena Jäderblom, Sveriges domare i Europadomstolen för mänskliga rättigheter.
Helena Jäderblom, Sveriges domare i Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

I förhållande till folkmängden så anmäls Sverige relativt ofta till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Det säger Helena Jäderblom som är Sveriges domare vid Europadomstolen sedan 2012.

 

–Det har att göra med att Sverige har så många asylansökningar. Många ärenden från Sverige handlar om begäran att stoppa verkställighet av utvisning. Sådana mål har också högsta prioritet här, säger Helena Jäderblom, i en stor intervju i Jusektidningen.

Under förra året anmäldes 381 svenska brott mot de mänskliga rättigheterna. 365 av desa fall sållades bort för att de inte uppfyllde kriterierna för hur en anmälan ska vara utformad.

Sexton svenska fall togs dock upp av Europadomstolen. Av dessa bedömdes en övervägande del inte utgöra brott mot de mänskliga rättigheterna men enligt ett par domar skulle Sverige har överträtt förbudet mot tortyr om utvisningarna av de asylsökande hade verkställt.

Sverige fälldes också förra året i det så kallade Rousk-fallet där en familj fick sin villa tvångssåld av Kronofogden för en skuld på några tusen kronor.

Europadomstolen har existerat i över 60 år men trots detta så är kännedomen mindre än vad som skulle kunna förväntas sig - och detta gäller både hos allmänheten och jurister.

– Det finns gamla kollegor som tror att jag är i Bryssel eller kanske i Luxemburg, säger Helena Jäderblom till Jusektidningen.

Hon berättar att hon bland annat haft besökare från Högsta förvaltningsdomstolen, där hon tidigare arbetade som justitieråd. 

– Men jag har tidigare sysslat med frågor kring mänskliga rättigheter på justitiedepartementet och har också jobbat med yttrandefrihetsfrågor, offentlighetsprincip och Europarätt.

De länder som har allra flest anmälningar av de 47 medlemsstaterna finns Italien, Ukraina, Ryssland och Turkiet.

Sverige finns i kategorin "övriga länder" där 36 medlemsstater står för knappt 18 procent av anmälningarna. 

I vissa fall tycker medlemsländerna tt Europadomstolen går för långt.

– Det finns naturligtvis de som tycker att vi är för klåfingriga och lägger oss i nationella angelägenheter för mycket. Till exempel får vi ofta kritik från Storbritannien.

En domare från varje medlemsland arbetar vid Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg. Sammanlagt är de 47 domare. Helena Jäderblom är Sveriges representant sedan 2012. Hon valdes av Europarådets parlamentariska församling och mandatperioden är nio år.

I tre fjärdedelar av alla fall som tas upp anser domstolen att mänskliga rättigheter har kränkts. Det innebär att domstolen sedan starten år 1959 har fällt över tiotusen avgöranden som fått genomslag i bland annat ändrade lagar hos medlemsländerna.

I augusti i år var nästan 90 000 fall under utredning vid domstolen, rapporterar Jusektidningen. Foto: Europadomstolen

 

 

 


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt