Skip to content

Därför har andelen uppklarade brott inte ökat - trots Alliansens miljardregn över polisen

Under Alliansregeringens första mandatperiod gjordes en satsning på fler poliser men trots det har inte andelen uppklarade brott ökat. Brotts-förebyggande rådet har analyserat varför och enligt deras utvärdering finns flera orsaker.

 

- På många sätt har utvecklingen varit positiv inom polisens arbetsområden, säger Stina Holmberg, enhetschef på Brå, i ett uttalande

- Brottsligheten i samhället har minskat och tryggheten ökat och det är fler som har förtroende för polisen. Polisen arbetar mer med brottsförebyggande insatser och har därmed också blivit mer synlig.

Men andelen uppklarade brott har inte ökat. Enligt Brå kan det delvis förklaras av att förändringar skett som försvårat polisens arbete med att klara upp den stora mängden vardagsbrott.

Antalet anmälda brott har ökat samtidigt som fler läggs ner på grund av så kallad förundersökningsbegränsning. Domstolarnas krav på teknisk bevisning uppfattas också ha blivit högre, liksom antalet serviceuppgifter som tidsmässigt konkurrerar med arbetet att klara upp brott, skriver Brå.

Men polisens egna satsningar har inte heller varit riktade mot att exempelvis klara upp fler mängdbrott. Extra resurser har istället lagts på specialisttjänster av olika slag, enligt Brå.

Antalet tjänster för att utreda vardagsbrott har inte heller ökat. Det datasystem (PUST) som polisen införde under perioden, men som sedan lades ner, gjorde också att det tog längre tid än tidigare att registrera anmälningar och utredningsinsatser, skriver Brå.

 

Foto: TT

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt