Skip to content

Regeringen vill inrätta nationellt centrum för kunskap om övergrepp mot barn

Barn- och äldreminister Maria Larsson
Barn- och äldreminister Maria Larsson

Socialstyrelsen har fått i uppgift att föreslå för regeringen vilket lärosäte i Sverige som bör få i uppdrag att vara ett nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

 

”Samhället har ett gemensamt ansvar för att barn växer upp under trygga och goda förhållanden och att alla lämpliga åtgärder vidtas för att skydda barn mot våld och andra övergrepp", regeringen och fortsätter: 

 "Samhällets ansvar för skydd av och stöd till barn och unga som far illa behöver förbättras. […] Insatser behövs bl.a. från rättsväsendet, skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården”. 

Regeringen ger nu Socialstyrelsen i uppdrag att göra en utlysning bland högskolor och universitet samt föreslå för regeringen vilket lärosäte som är lämpligast att bli ett nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

- Tanken är att det centret ska stödja olika aktörer som möter och arbetar med barn. Olika myndigheter och alla deras medarbetare, inte minst inom skolan och sjukvården, möter ju barn varje dag. När man misstänker att barn far illa då gäller det att veta vad och hur man ska göra, säger barn- och äldreminister Maria Larsson i ett pressmeddelande.

Uppdraget ska redovisas senast den 16 mars 2015 till Socialdepartementet. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 500 000 kronor under 2014.  

 

Foto: Annika af Klercker / TT

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt