Skip to content

HD: Domstolar bör inte påminna advokater som missat att yrka ersättning i tid

Advokater och andra rättsliga biträden får själva se till att yrka ersättning i tid och det är inte domstolens sak att upplysa om att ett yrkande borde ha gjorts. Det konstaterar Högsta domstolen som därmed anser att det saknas skäl att behålla rutinen om att påminna advokater som missar detta.

 

En kvinna dömdes av Varbergs tingsrätt till villkorlig dom och samhällstjänst för grovt rattfylleri. Hovrätten för Västra Sverige ändrade senare straffet till en månads fängelse.

Högsta domstolen har nu beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet.

Den offentliga försvararen har som ombud för den dömda kvinnan överklagat hovrättens dom. Det framgår att hon har lagt ned arbete i målet som i och för sig berättigar henne till ersättning av allmänna medel.

Högsta domstolen konstaterar dock  att advokaten inte har gjort  något yrkande om ersättning för sitt arbete - eller ens gjort något förbehåll om att få begära ersättning innan målet avgörs.

Högsta domstolen ställer sig då frågan om målet kan och bör avgöras genom avslag på frågan om prövningstillstånd utan att advokaten först bereds tillfälle att begära ersättning för sitt arbete.

Högsta domstolen skriver:

"I de fall en offentlig försvarare eller ett rättshjälpsbiträde inte har framställt något ersättningsyrkande har domstolen tidigare i allmänhet påmint om saken. Någon skyldighet att påminna finns dock inte... Det finns alltså inte något hinder mot att avgöra frågan om prövningstillstånd utan att försvararen eller biträdet har beretts tillfälle att begära ersättning för sitt arbete. Frågan är då om domstolen ändå bör påminna."

HD fortsätter:

"Det förorsakar ofta domstolen en hel del arbete att påminna om ersättningsanspråk. Av advokater, liksom av andra som fatt förordnande som rättsligt biträde, kan det begäras att ersättning yrkas i tid, eller att det i varje fall görs förbehåll om rätt att framställa ett anspråk senare."

Högsta domstolen beslutar därför att det saknas tillräckliga skäl att upprätthålla rutinen att alltid påminna advokater och andra rättsliga biträden om ersättningsanspråk. Därmed finns inte heller något hinder mot att besluta om avslag i frågan om prövningstillstånd även om försvararen inte har fått tillfälle att begära ersättning för sitt arbete.

 

 

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt