Skip to content

"Vill du höra den icke filtrerade sanningen om ineffektiviteter inom polisen, Beatrice Ask?"

Johan Dahlin, kriminalinspektör Stockholmspolisen
Johan Dahlin, kriminalinspektör Stockholmspolisen

DEBATT - av Johan Dahlin, kriminalinspektör Stockholmspolisen

 

Öppet brev till justitieminister Beatrice Ask inför omorganisationen av svensk polis:

Skulle det inte kunna vara en bra idé för regeringen att visa på några konkreta politiska resultat där ni visar hur statliga medel kan användas bättre genom att göra polisverksamheten enklare, billigare och effektivare än den är nu?

Jag har tjänstgjort vid Stockholmspolisen under drygt 30 år och har diskuterat och reflekterat med några kollegor om "ineffektiviteter" i polisverksamheten.

Tillsammans är vi fem poliser med över 150 års erfarenhet i verksamheten. Vi är övertygade om att det finns mängder av lätt genomförbara små förändringar som skulle kunna genomföras och effektivisera verksamheten.

Jag och mina kollegors samlade kunskap och erfarenhet om hur gällande lagstiftning och rättstillämpning skapar ineffektivitet, slöseri med pengar och onödigt lidande skulle kunna vara en viktig upplysning för er som fattar de politiska besluten. Vi tror och hoppas att du skulle vara intresserad av att ta del av denna information. 

Vill du höra den icke filtrerade sanningen om hur skattemedel slösas bort inom polisen så träffar vi dig gärna och ger exempel på enkla åtgärder som kan ge stora effekter. 

I denna skrivelse begränsar vi oss till två områden med exempel på hur resurserna används inom vår verksamhet – och kort vad man kan göra åt detta;

  • Förundersökningar och administrativa rutiner.
  • Rättegångar

Några enkla exempel nedan visar hur staten kan spara miljoner genom att rätta till de mest uppenbara bristerna.

 

Förundersökningar och administrativa rutiner.

Förundersökningar: Det är nyligen beslutat att Polisen fått mandat att tillämpa förundersökningsbegränsningar, det vill säga att lägga ner utredningar trots känd gärningsman. Regeringen har varit pådrivande för att polisen ska öka antalet förundersökningar, producera mer och klara upp fler brott.

Mandatet att tillämpa förundersökningsbegränsningar motverkar dock i praktiken att det produceras fler förundersökningsprotokoll. Det finns även fler hinder för att kunna leverera mer. Ett är bland dessa är vår ålderstigna Rättegångsbalk som behöver förnyas. Den har trots allt fyllt 70 år och uppnått pensionsålder utan att ha fått tillräckligt och adekvat underhåll.    

Polisens datasystem: Vårt första datasystem för att hantera anmälningar döptes till RAR vilket stod för Rationell Anmälnings Rutin, om jag inte missminner mig. Efter detta kom DUR som senare utvecklats till Dur Två. Det är i detta system som förundersökningar för närvarande bedrivs. DurTvå fungerar skapligt, men har en del uppenbara felaktigheter som skulle behöva åtgärdas. Anmälningarna skrivs dock fortfarande i RAR.

Förutom att vårt datorstöd borde bli bättre, och i många stycken annorlunda, är det en ren skandal att inte polisen och åklagarna har ett gemensamt system. Att vi har två separata system gynnar definitivt inte skattebetalarna, rättssäkerheten och Sveriges innevånare. Vågar inte spekulera i vilka extrakostnader två system genererar men många miljoner blir det och mycket bortslösad tid.

Förslag till åtgärd: Se till så att vi får ett datasystem utformat för användarna. Förslagsvis genom att ta bort RAR och se till att anmälningar skrivs direkt i DUR som trots sina brister fungerar godtagbart. Besluta vidare att polis och åklagarmyndighet använder samma system.

Inför riktiga jourdomstolar som inte bara i undantagsfall dömer i samband med häktesförhandling.

Vardagliga enklare brott kan och ska dömas, i direkt anslutning till att brottet skett.

Avveckla polisens ansvar för hittegodshantering och överlåt denna till privata aktörer vilket måhända vore bättre än att dessa skall utbilda eller vårda gamla.

Visionärt mål; Utarbeta en ny Rättegångsbalk som är anpassad till vår tid.

 

Rättegångar

Delgivningsproblem: Ett av många problem med rättegångar och de kostnader som dessa medför är att väldigt många blir inställda och skjuts upp. Mycket sällan torde dessa inställda rättegångar bero på laga förfall - utan snarare på att domstolarna inte lyckats nå de berörda parterna. Det är med andra ord väldigt ofta ett delgivningsproblem. Det medför dock stora kostnader för samhället och avsevärda olägenheter för den enskilde och rättssamhället. Problemet kan glädjande nog lösas väldigt enkelt om viljan finns. 

Omvandlade straffsatser: Inför bötesomvandling eller avskaffa böter som påföljd när det är uppenbart att några böter aldrig kommer att betalas. Det finns ingen logisk förklaring till utfärdande av böter om man på förhand vet att dessa aldrig kommer att betalas. Ja, om man inte som nu absolut vill bygga upp en liten men ack så meningslös administration.

Kontrollera gärna med Kiruna om betalningsviljan vad det gäller utomlands boende personer som dömts genom exempelvis förenklat rättegångsförfarande.

Det är av flera skäl inte meningsfullt att döma den livsstilskriminelle till bötesstraff. Han/hon kommer aldrig att betala. På sin höjd kommer vederbörande att någon gång i framtiden få skuldsanering. Om han/hon mot alla odds vill förändra sig är den ekonomiska uppförsbacken för vederbörande i högsta grad kontraproduktiv.

Förslag till åtgärd: Utrusta varje svensk medborgare och utlänning vid första bästa tillfälle med statlig e-postadress - en officiell e-postadress. Den kan vara uppbyggd precis som personnumret vi utrustas med och således unik. Via e-postadressen meddelas vederbörande om exempelvis rättegångar. Vederbörande måste ta del av sin post exempelvis minst var tionde dag. Principen bygger på ungefär samma sak som när någon måste uppfylla sin anmälningsplikt, men är ur det personliga perspektivet mycket bekvämare och billigare och miljövänligare.

Om domstol därefter sätter ut förhandlingsdag för rättegång och misstänkt (tilltalad) inte avhörts eller kommer skall domstolen besluta om häktning. Efter en viss ”inkörningsperiod” och bred marknadsföring lovar och försäkrar jag att närvaron vid våra rättegångar kommer att mångfaldigas.

 

Avslutning och sammanfattning

På 1980-talet fanns det ordningspoliser och tunnelbanepoliser i Stockholm. På Norrmalm där jag tjänstgjorde var vi över 20 personer i varje turlag, som varje dag var ute och patrullerade i en eller annan form. Det fanns åtta olika turlag.

Tunnelbanepolisen hade i sin tur sex turlag som alltid jobbade under lönehelger längs tunnelbanan. De åkte från station till station för att övervaka. Nu finns vad jag känner till ingen ordningspolis över huvud taget och tunnelbanepolisen består numera av en handfull individer. Vart tog de vägen? Vi har vad jag förstår aldrig varit så många anställda poliser som vi är nu. 

Förslag till åtgärd: Banta RPS (svält ut dom), låt utbildade poliser fokusera på polisiär verksamhet och inte slösa tid och energi på schemaläggning/planering/passerkort, byggnationer, passhantering mm och låt fler professionella administratörer som kan arbeta med verksamhetsstöd.

Vill du, som sagt, höra den icke filtrerade sanningen om ineffektiviteter inom Polisen som enkelt kan rättas till - träffar vi dig gärna i ett möte.

 

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

14 comments

Bra!

I Österrike, ett land med ungefär Sveriges befolkningstal, är uppklarningsprocenten c:a 43. I Sverige c:a 15. Även om statistik inte säger allt står det klart att den svenska polisen är mycket ineffektiv. En del av förklaringen kan naturligtvis ligga i "hemmagjorda" dataprogram, men huvudförklaringen torde ligga i ineffektivt arbete. Var åttonde polis är chef, och administration belönas lönemässigt före produktion, som så ofta i myndighetsvärlden. Inga experter på organisation har tillåtits arbeta med omstrukturering, och polisfacket motsätter sig de flesta förändringar.
Skulle dessa problem lösas genom att man ändrar i rättegångsbalken? Det låga uppklarningen är ju polisens fel inte domstolens!

Baseballligan anar en renässans.
" Vederbörande måste ta del av sin post exempelvis minst var tionde dag."
Helt orealistiskt skrivbordsförslag framsprunget ur vad som vore bekvämt för herr Dahlin.

Är det ärendehistoriken ifrån RAR eller ifrån DUR2 som man erhåller när man begär ut komplett ärendehistorik på ett Kdnr? Känner RAR av alla de åtgärder som vidtas i DUR2?

Att försöka följa polis och åklagares åtgärder i ett Kdnr är ofta en rätt så svårbegriplig läsning. Signeringar och åtgärdspunkter som är satta med kl.00:00 eller -- är mer regel än undantag. Fast själva åtgärderna skall väl i princip aldrig kunna döljas på sådant sätt (iom automatisk registrering vid respektive åtgärd)?

Det gläder mig oerhört att Johan tar ton i debatten om polisverksamheten. Johan är ovanlig och oerhört erfaren och klok. Tyvärr är det ytterst få aktiva poliser som deltar i samhällsdebatten. Det fick jag betala för 1998 då jag kritiserade genomförandet av närpolisreformen. Nu står vi där med en närpolis som inte fungerar. Gå in på www.lidingosidan.se och bläddra ner till 31 januari och Debatt:Omorganisera närpolisen.

Beträffande Beatrice Ask så har jag sedan 2005 skrivit månadskrönikor som jag distribuerat till utvalda ända upp till Rikspolischefen. Den enda i Regeringen som svarat är Johan Pehrson men Ask har aldrig svarat ! Intresset är noll speciellt om det kommer från personer som sitter på läktaren. Jag saknar tiden då polisfacket hade starka ledare som Gunno Gunnmo och Jan Karlsen. Lena Nitz lyssnar ingen på. Hon har inte förstått att det inte hjälper att skrika på högre löner samtidigt som missnöjet blir allt större med polisens brottsuppklarning.

Visst, men detta är enbart av historiskt intresse. Det viktiga är vilka materiella åtgärder för att göra polisen effektiv som bör vidtas. Vad tycker du i denna fråga?

Ernst ! Du har ju följt mina inlägg i debatterna och vi är nog överens om var bristerna finns. Den största bristen är att poliserna finns på polisstationerna, framför datorerna och i bilarna. Det finns inga poliser ute i samhällslivet. Här på Lidingö har jag inte sett en närpolis på tre månader. Däremot kommer det bilar susande från Sthlm om något händer. Dom har ingen person- och lokal-kännedom och inget grepp om brottssituationen. Då det gäller utredningsverksamheten så slår Johan huvudet på spiken. Vi har samtidigt jobbat på Kriminaljouren (som numera degraderat benämnts utredningsjouren) på Södermalm. Där finns uppenbarligen så mycket klokskap kvar hos de äldre som är totalt ointressant hos högsta polisledningen och de styrande politikerna. Jag blir alltmer orolig för att den nya polisorganisationen inte kommer att innebära någon förändring alls för polisverksamheten lokalt. Rolén har en hopplös uppgift !

Det skulle inte skada med lite konkretiseringar av dina förbättringsförslag.
För många chefer, prioritering av administration före produktion, vägran att låta systemet ses över av experter på organisation, en ledning som bara består av byråkrater, mycket spilltid etc. påverkar uppklarningen negativt. Man har också släppt taget om det förebyggande arbetet, så poliserna syns inte i samhället i problemområden, på bråkiga gator nattetid osv.

Rättegångsbalken har inget med polisens effektivitet att göra. Balken har också förändrats mycket. Tex EMR-reformen, möjligheten att kunna hänvisa till handlingar, utökade krav på prövningstillstånd m.m. I sommar, den 1 juli, införs 10 veckors frist från polisens delgivningsinformation till dess att stämningsansökan kan delges förenklat, vidare att man kan döma ut 6 månaders fängelse i tilltalads utevaro m.m. Balken är i ständig förändring.

Förundersökningsbegränsningar beror på att det är meningslöst att tex åtala någon som precis fått ett 6 månaders fängelsestraff för en mindre stöld han begått för ett år sedan. Det skulle enbart belasta både polis, åklagare och domstolar med kostnader till ingen nytta alls. I "bästa" fall skulle det blir ytterligare 14 dagars fängelse. Det är en effektivitetstanke bakom detta. Jag förstår inte problemet.

Ernst ! Du har ju följt mina inlägg i debatterna och vi är nog överens om var bristerna finns. Den största bristen är att poliserna finns på polisstationerna, framför datorerna och i bilarna. Det finns inga poliser ute i samhällslivet. Här på Lidingö har jag inte sett en närpolis på tre månader. Däremot kommer det bilar susande från Sthlm om något händer. Dom har ingen person- och lokal-kännedom och inget grepp om brottssituationen. Då det gäller utredningsverksamheten så slår Johan huvudet på spiken. Vi har samtidigt jobbat på Kriminaljouren (som numera degraderat benämnts utredningsjouren) på Södermalm. Där finns uppenbarligen så mycket klokskap kvar hos de äldre som är totalt ointressant hos högsta polisledningen och de styrande politikerna. Jag blir alltmer orolig för att den nya polisorganisationen inte kommer att innebära någon förändring alls för polisverksamheten lokalt. Rolén har en hopplös uppgift !

Stora specialistorganisationer som sjukvård, Försvarsmakten OCH Polisen har samma problem - att de leds av en specialist inom respektive område och inte av specialister på att leda.
Det ena utesluter inte det andra men duktiga och visionära ledare är nog viktigare än att pilla i Brottsbalken.
Det är ju alltid i organisationen det brister och självklart skulle Polisen fungera bättre om t ex Ericssons VD var rikspolischef och en riktig polis någon form av operativ chef för polisarbetet.

Dvs låt poliser och jurister syssla med att sätta dit brottslingar och låt t ex civilekonomer och civilingenjörer leda och sköta organisationen (och hur kom man fram till att utbildade Poliser ska hantera borttappade paraplyer?).

Vi behöver göra en 300%-ig effektivisering av Polisens verksamheter, precis som man gör inom industrin. Kunskapen finns inom polisen men organisationen är beroende/styrs av politiker som inte har den verklighetsförankring som krävs för rätt beslut. Gör en lokal Lean studie av Polisens arbete och se vad utfallet skulle kunna bli.