Skip to content

Ökning av mord, minskning av anmälningar om våldtäkt förra året - ny statistik från Brå

Ny statistik från Brå visar att färre brott klaras upp och att det dödliga våldet har ökat. Samtidigt har antalet anmälningar om misshandel och våldtäkt minskat.

 

Brottsförebyggande rådet, Brå, har idag släppt statistiken för anmälda brott, misstänkta personer och uppklarade brott under 2013.

Enligt Brå anmäldes drygt 1,4 miljoner brott under året, vilket är i princip samma nivå som 2012.

Sett till enskilda brottskategorier minskade antalet anmälda brott 2013 inom för skadegörelsebrott, stöldbrott och brott mot person jämfört med föregående år. Under samma period ökade de anmälda brotten inom kategorierna trafikbrott, bedrägeribrott och narkotikabrott.

Under året anmäldes 533 000 stöldbrott, vilket enligt Brå är en marginell minskning jämfört med föregående år.

Bostadsinbrotten minskade sammantaget med 1 procent till 21 000 anmälda brott under året. Lägenhetsinbrotten låg kvar på samma nivå som året innan men villainbrotten minskade med 2 procent.

Personrånen minskade också med 13 procent till 5 990 anmälda brott 2013. Antalet anmälda butiksrån ökade under samma period med 10 procent till 811 brott, medan antalet anmälda bankrån ökade med hela 29 procent - vilket motsvarar 6 anmälda brott.

När det gäller anmälda brott mot person har dessa minskat överlag sedan året innan med 2 procent. Den största minskningen – 12 procent   märks för misshandel mot män över 18 år.

De anmälda våldtäkterna minskade med 5 procent till 6 020 brott 2013. Anmälda brott om grov fridskränkning minskade med 9 procent och grov kvinnofridskränkning minskade till 13 procent.

Antalet anmälda ofredanden minskade under året med 2 procent till 54 900 anmälda brott. Minskningen dämpas dock av ett enskilt ärende under året, och skulle annars ha varit dubbelt så stor enligt Brå.

Under 2013 konstaterades också 87 fall av dödligt våld i Sverige. Det är fler än 2012, då 68 fall konstaterades.

Antalet fall av dödligt våld uppvisar dock relativt stora upp- och nedgångar mellan olika år och har den senaste tioårsperioden fluktuerat mellan 68 och 111 fall årligen, skriver Brå. I ett längre perspektiv uppvisar det dödliga våldet en nedåtgående utveckling.

Personuppklaringsprocenten uppgick till 15 procent för samtliga brott 2013, vilket innebär en minskning med 2 procentenheter jämfört med år 2012.

 

 

 

Foto: TT

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt