Skip to content

HD: Berövades medborgarskap i strid med grundlagen – får 100 000 av staten

Blake Petterson (i mitten) med sina ombud från Centrum för rättvisa
Blake Petterson (i mitten) med sina ombud från Centrum för rättvisa

Blake Pettersson fråntogs sitt svenska medborgarskap som 17-åring i strid med grundlagen. Idag, tolv år senare, meddelar Högsta domstolen att staten ska betala honom 100 000 kronor i skadestånd.

 

Högsta domstolen har idag, onsdag, ålagt staten att betala 100 000 kronor till Blake Pettersson vars svenska medborgarskap felaktigt har avregistrerats av skattemyndigheten.

Avregistreringen har enligt domstolen utgjort en skadeståndsgrundande överträdelse av en bestämmelse i regeringsformen som anger att en svensk medborgare inte får fråntas sitt medborgarskap.

Bakgrunden till tvisten är att den idag 29-åriga Blake Pettersson föddes inom äktenskapet mellan en svensk man och en engelsk kvinna.

När det senare visade sig att den svenske mannen inte var Blake Petterssons biologiska pappa beslutade skattemyndigheten att avregistrera den då 17-åriga Pettersson som svensk medborgare.

Sedan Blake Pettersson överklagat skattemyndighetens beslut till länsrätten, kammarrätten och Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen), ändrades beslutet av Regeringsrätten och han registrerades åter som svensk medborgare. Det hade då gått fyra och ett halvt år sedan avregistreringen. 

Sedan återregistreringen har Pettersson med Centrum för rättvisa som ombud drivit ett skadeståndsmål mot staten. Staten har motsatt sig Petterssons ersättningskrav, men till skillnad från i tings- och hovrätten ger Högsta domstolen nu Pettersson rätt till skadestånd. 

Högsta domstolen konstaterar i sin dom att medborgarskapet bland annat kan sägas representera det formella medlemskapet i det svenska samhället och att det utgör en grund för folkstyret.

Medborgarskapet är en grundläggande förutsättning för den enskildes rätt att delta i riksdagsval och för att därmed kunna påverka hur den offentliga makten ska utövas.

En överträdelse av bestämmelsen om medborgarskap i regeringsformen utgör ett sådant avsteg från statsskickets grunder att en enskild person enligt domstolen bör kunna ges rätt till ersättning för överträdelsen och då även för ideell skada, trots att regeringsformen saknar bestämmelser om rätt till ersättning. 

Petterssons skadeståndsanspråk var 150 000 kronor men HD bestämmer beloppet till 100 000 kronor. 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt