Skip to content

Brottsuppklaringen mattas av trots enorma satsningar - regeringen "återkommer med åtgärder"

Ur vårpropositionen 2014
Ur vårpropositionen 2014

Trots historiska ekonomiska satsningar på rättsväsendet så har de senaste årens utveckling när det gäller uppklaring av brott mattats av. Det behövs därför ett ”förstärkt och kontinuerligt” arbete med att effektivisera och höja kvaliteten inom rättsväsendet. Det skriver regeringen i sin vårproposition utan att ge några konkreta förslag till åtgärder.

 

Regeringen skriver att man avser ”att återkomma med åtgärder för att ytterligare förbättra brottsbekämpningen och öka tryggheten. Det kan t.ex. handla om att rationalisera samverkan mellan berörda myndigheter och att effektivisera rättskedjan.”

Regeringen pekar på att man under de senaste två mandatperioderna har genomfört omfattande satsningar på rättsväsendet och att Sverige idag har fler åklagare, poliser och domare än när Alliansen tog över makten 2006.

”Förutsättningarna för att bekämpa brott och öka tryggheten har därmed sammantaget förbättrats väsentligt. Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning visar också att människor känner sig tryggare nu jämfört med 2006.”

Regeringen lyfter i propositionen fram de satsningar som gjorts på området. Hit hör bland annat den stora omorganisation av polisen som innebär att Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna ombildas till en enda myndighet den 1 januari nästa år och satsningen mot så kallad grov organiserad brottslighet.

Dessutom det lagstiftningsarbete som har genomförts i form av bland annat straffskärpningar för allvarliga våldsbrott, skärpt sexualbrottslagstiftning och avskaffandet av preskription för vissa allvarliga brott – bland annat mord.

Totalt sett har sysselsättningen i offentlig sektor ökat – mellan år 2012 och 2013 med 18 000 personer. En av orsakerna till detta är enligt vårpropositionen de satsningar som har gjorts på bland annat universitetsutbildning och just rättsväsendet.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt