Skip to content

Brottsuppklaringen mattas av trots enorma satsningar - regeringen "återkommer med åtgärder"

Ur vårpropositionen 2014
Ur vårpropositionen 2014

Trots historiska ekonomiska satsningar på rättsväsendet så har de senaste årens utveckling när det gäller uppklaring av brott mattats av. Det behövs därför ett ”förstärkt och kontinuerligt” arbete med att effektivisera och höja kvaliteten inom rättsväsendet. Det skriver regeringen i sin vårproposition utan att ge några konkreta förslag till åtgärder.

 

Regeringen skriver att man avser ”att återkomma med åtgärder för att ytterligare förbättra brottsbekämpningen och öka tryggheten. Det kan t.ex. handla om att rationalisera samverkan mellan berörda myndigheter och att effektivisera rättskedjan.”

Regeringen pekar på att man under de senaste två mandatperioderna har genomfört omfattande satsningar på rättsväsendet och att Sverige idag har fler åklagare, poliser och domare än när Alliansen tog över makten 2006.

”Förutsättningarna för att bekämpa brott och öka tryggheten har därmed sammantaget förbättrats väsentligt. Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning visar också att människor känner sig tryggare nu jämfört med 2006.”

Regeringen lyfter i propositionen fram de satsningar som gjorts på området. Hit hör bland annat den stora omorganisation av polisen som innebär att Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna ombildas till en enda myndighet den 1 januari nästa år och satsningen mot så kallad grov organiserad brottslighet.

Dessutom det lagstiftningsarbete som har genomförts i form av bland annat straffskärpningar för allvarliga våldsbrott, skärpt sexualbrottslagstiftning och avskaffandet av preskription för vissa allvarliga brott – bland annat mord.

Totalt sett har sysselsättningen i offentlig sektor ökat – mellan år 2012 och 2013 med 18 000 personer. En av orsakerna till detta är enligt vårpropositionen de satsningar som har gjorts på bland annat universitetsutbildning och just rättsväsendet.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

3 comments

Läs min kommentar under kammaråklagare Ulrika Råglands avhopp. Nu tyder alltmer på att den nya organisationen trots två nya miljarder kommer att misslyckas. Inte ens Sten Heckscher eller Stefan Strömberg orkade förändra polisstrukturen. Hur skall då Thomas Rolén kunna kasta ut poliser från polishusen och in i den lokala verkligheten ? Det blir ju samma chefer som tidigare ! Budskapet är ju att allt skall förändras samtidigt som ingenting skall förändras. Det är inte trovärdigt !

Alla polisens omorganisationer har misslyckats. Läget är nu hopplöst. Vi måste göra som man gjort i andra länder med korruptions- och effektivitetsproblem hos polisen: bilda en ny elitpolis och låta den gamla organisationen dö ut.

Siffror... För över 100 år sedan sa Mark Twain: Det finns lögn, förbannad lögn och statistik.
Det är så rätt så.
Noterar att siffran 1 miljard i ökning nämns och i förhållande till omsättning så kanske det i slutändan knappt täcker ökningen av drivmedel för att man ska kunna patrullera.
Statsministern ropade ut att - Vi har skaffat 250.000 ny arbeten (från 2007) men glömmer att säga att befolkningen under samma tid ökat med 500.000 personer.
Räknar man på arbetsföra så blir att under det två perioderna så är det 23.000 fler arbetsföra. Inte 250.000. Man måste ställa saker i relation till varandra.
Precis som polisens budgetanslag.