Skip to content

14-åring tvångsvårdas för datorspelande – ”socialt nedbrytande situation”

Förvaltningsrätten bifaller ansökan från den kommunala socialnämnden och finner att en 14-årig pojke i Linköping ska beredas tvångsvård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, med anledning av ett överdrivet datorspelande.

 

Socialnämnden har dels gjort gällande att det föreligger brister i omsorgen om pojken, men också att hans överdrivna datorspelande är ett socialt nedbrytande beteende.

Förvaltningsrätten konstaterar att 14-åringen har uppvisat ett oroande beteende under flera år, men att situationen försämrats markant i takt med att hans separerade föräldrar fått ökade kommunikations- och samarbetssvårigheter. Även om detta inte gynnat pojkens situation saknas det dock stöd för att situationen orsakats av brister i hemmiljön.

 14-åringen har dock sedan september 2013 helt slutat gå i skolan och tillbringar all sin vakna tid med att spela datorspel. De försök till begränsning av datortiden som föräldrarna gjort har resulterat i aggressivt beteende och 14-åringen, som främst är vaken på nätterna, har helt isolerat sig från vänner och familj. Han åsidosätter också sin hygien och mathållning i sådan utsträckning att växtprocessen kan ha avstannat.

Förvaltningsrätten anser att beteendet är socialt nedbrytande så som anges i 3 § LVU och att det finns påtaglig risk för att pojkens hälsa eller utveckling skadas.

Enligt domstolen behöver 14-åringen genomgå en neuropsykiatrisk utredning - något som är svårt att genomföra inom öppenvården.

Pojken, som saknar insikt i sin problematik, har i perioder inte varit kontaktbar och annars konsekvent vägrat att medverka till utredning. Det finns därför förutsättningar för tvångsvård och socialnämndens ansökan bifalls.

En nämndeman är skiljaktig och anser att ansökan ska bifallas både på grunden socialt nedbrytande beteende och på grunden brister i omsorgen.

 

Foto: TT

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt