Skip to content

Nätpedofil som bidragit till 13-årings självmord nekas prövning i HD – döms till över tre års fängelse

Den 45-årige så kallade nätpedofilen från Västsverige får inte prövningstillstånd i Högsta domstolen. Hovrättens dom på fängelse i tre år och sex månader, för bland annat grovt sexuellt övergrepp mot barn och barnpornografibrott, står därmed fast.

 

En idag 45-årig man fälldes i tingsrätten för att ha kontaktat ett tjugotal underåriga flickor via Internet och förmått dem att posera nakna över nätet.

För att få flickorna att ställa upp satte 45-åringen i system att hota med att sprida falska nakenbilder på dem och fallet blev särskilt uppmärksammat då en av de drabbade, en 13-årig flicka i Kumla, tog livet av sig.

Mannen fälldes i tingsrätten för bland annat grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott.

45-åringen hade också åtalats för våldtäkt mot barn efter att ha erkänt att han haft samlag med en flicka. Tingsrätten ogillade dock denna åtalspunkt, då det inte kunde uteslutas att samlaget ägt rum efter att flickan fyllt 15 år.

45-åringen nekade till alla anklagelser och invände att hans dator måste ha fjärrstyrts, men detta avfärdades av tingsrätten bland annat med hänvisning till undersökning av datorn.

Jämförelser mellan ordlistan i mannens mobiltelefoner och det språkbruk som använts i chattkonversationerna visade även på likartade avvikande stavningar – något som även det talade för att det faktiskt var 45-åringen som kommunicerat med flickorna. 

Tingsrätten fann även åtalet styrkt i fråga om de brott som begåtts via Internet. 45-åringen dömdes till två års fängelse och ålades även att betala drygt 115 000 kronor i skadestånd till de drygt 20 målsägandena.

I fråga om 13-åringen uttalade domstolen, trots avsaknad av kännedom om flickans personliga förhållanden, att 45-åringens beteende bidragit till hennes självmord.

Hovrätten skärpte senare påföljden och dömde 45-åringen till tre och ett halvt års fängelse.

Domstolen gjorde i huvudsak samma bedömning som tingsrätten i fråga om skuld, men ansåg att gärningarna hade ett högre straffvärde. Bland annat med hänvisning till det förslagna tillvägagångssättet.

Hovrätten uttalade även att straffvärdet för brottet mot den nu döda 13-åringen i sig fick anses ha ett straffvärde om ett och ett halvt års fängelse.

45-åringen överklagade men Högsta domstolen, HD, beslutar nu att inte meddela prövningstillstånd i målet. Hovrättens avgörande står därmed fast.

 

Foto: TT

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt