Skip to content

Kvinnlig majoritet i rättsväsendet och ett alltmer "förrättsligat" samhälle - lyssna på Veckans Juridik

Den kvinnliga majoriteten på juristutbildningarna och inom domar- och åklagarkårerna är inget jämställdhetsproblem – om inte klyftorna ökar ytterligare. Och vilka krav på politiskt samhälls-engagemang kommer framtidens jurister att möta när samhället blir alltmer ”förrättsligat”? Detta är frågor som diskuteras i det senaste av avsnittet av Veckans Juridik.

I studion finns:

Professor Jonas Ebbesson, dekan för Juridicum vid Stockholms universitet.

Före detta chefsåklagaren Bodil Borison, numera konsult, som även har arbetat internationellt.

Advokaten och före detta jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström.

58 procent av åklagarna är kvinnor, 57 procent av domarna är kvinnor och cirka 60 procent av dem som tar juristexamen är kvinnor. Däremot är bara 28 procent av advokaterna, ännu, kvinnor – även om 68 procent av de nyantagna advokaterna förra året var kvinnor.

När blir detta ett jämställdhetsproblem och vad beror det på? Hur påverkar det rättstillämpningen och allmänhetens syn på rättsväsendet – och slår siffrorna hål på det argument som ofta framförs i debatten om ett patriarkalt system dominerat av ”gubbar”.

Dessutom ställs frågan vilka krav som framtidens jurister möter när internationaliseringen ökar, politikerna lägger allt större makt i juristernas händer och samhället blir alltmer ”förrättsligat” som, Jonas Ebbesson uttrycker saken. Ett större och bredare samhällsengagemang bland juristerna, är ett av de svar som ges i programmet.

Programledare är Dagens Juridiks chefredaktör Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt