Skip to content

"Kampen om rätten att skydda en doft - men en mångmiljardindustri förlorar i franska HD"

Kimiya Shams, svensk jurist verksam i Paris och tidigare i Los Angeles.

KRÖNIKA - av Kimiya Shams, svensk jurist verksam i Paris och tidigare i Los Angeles.

 

 

Under 2013 uppgick försäljningen av parfymer i Frankrike till 1,9 miljarder euro. Grasse, mera känt som ’la capitale mondiale des parfums’, producerar idag över en tredjedel av  Frankrikes naturliga aromer och med en årlig omsättning på över 600 miljoner euro har Grasse och dess franska näsor gjort sig skäl för epitetet parfymmecka.

Hittils har dock skyddet för alla väldoftande skapelser enbart hängt på de varumärken etiketterna borgat för.

Det har i takt med det ökande modeintresset blivit allmänt känt att varumärken representerar mer än bara klädesdesign, en ny era har uppstått där varje varumärke åtföljs av en egen doft.

År 1920 tillverkade fransmannen Ernest Beaux, efter anmaning från Coco Chanel, världens mest sålda parfym; Chanel N°5. Trots dess originalitet och etablering så är den inte immaterialrättsligt skyddad, inte ens i sitt egna hemland.

Enligt fransk rättspraxis har parfymer och dofter inte rättsligt skydd. Den 13 juni 2006 fastställde Cour de Cassation, Franska högsta domstolen, att ”doften av en parfym uppstår genom utvecklande av essenser och är inte ett skapande per se. Därmed inte heller en uttrycksform så som givet under fransk upphovsrätt [artikel L.112-1 och L. 112-2 Code de la propriété intellectuelle (FIPC)]”.

Föga förvånande har detta avgörande bemötts av kritik från lägre instanser som menat att vad som måste tas i beaktande är att utvecklandet av en parfym inte är begränsat till enbart kompositionen av essenser utan att det istället handlar om ett konstverk som utvecklats för hand.

I målet Lancôme v. Argeville hävdade till och med Court d’appel i Aix en Provence att skapandet av en parfym kräver forskning om essenser och dess kemiska uppsättning. Att identifiera en dofts karaktäristiska form, dess personlighet och mottaglighet är ett verk av en konstnär och är i detta omfång originellt, därmed ett konstnärligt skapande i den mening upphovsrätten avser.

Men hur definieras en doft egentligen? Dofter har en abstrakt form och parfymer uttrycker sig olika beroende på vem som bär den.

Enligt internationell upphovsrätt erbjuds enbart skydd för ett konkret uttryck. Om upphovsrättsligt skydd skulle dock ges för kompositionen av en parfym då åtnjuts skydd för naturligt förekommande ämnen, i detta fall publici juris. Med andra ord en upphovsrättslig paradox. 

Den 10 december 2013 kom beslutet som hela franska juristkåren inväntat. Cour de Cassation anförde i domskälen till målet i Lancôme v. Modefine/Prestige att ”Upphovsrätten är till för att skydda skapelser som innehar en (i) konkret form som (ii) är identifierbar och som (iii) har tillräckligt mycket särskiljningsförmåga att den kan kommuniceras. Doften av en parfym är inte att anta en sådan form eller funktion och kan därför inte skyddas av upphovsrätt " .

Detta explicita uttalande från Cour de Cassation har släckt hoppet för parfymtillverkare och modekonglomerat. Istället ser vi redan nu en våg av parfymtillverkare som söker skydd genom varumärkesrätten, men det juridiska rekvisitet för ”grafisk återgivning” gör det enligt FIPC omöjligt att inkludera dofter som ett varumärke. Detta har även bekräftats av EG-domstolen i fallet Sieckmann v. German Patent Office (C-273/00)  där kravet på grafisk återgivning inte ansågs uppfyllt genom en kemisk formel.

Men hopp finns, Europeiska lagstiftare har insett behovet av förändring och därför inlett en reform av varumärkesdirektivet där man uteslutit  kravet på "grafisk återgivning " och ersatt det med ett krav på ”representationstecken". En sådan reform  skulle kunna möjliggöra varumärkesregisteringar av dofter och lukter.

Huruvida EU-reformen får en konkret tillämpning som skyddar parfymer är osäkert men i en tid där konkurrensen är stenhård, modehusen många och där allt fler satsar på icke-visuella strategier och originella associationsobjekt, såsom amerikanska Abercrombie & Fitch och spanska Massimo Dutti, så är behovet av upphovsrättsligt skydd för dofter mer angeläget och eftertraktat än någonsin.  

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt