Skip to content

Juridikdocent anmäler universitet för diskriminering – ”nekas forskningsmedel för att han är man"

Eivind Torp, docent vid Mittuniversitetet
Eivind Torp, docent vid Mittuniversitetet

Eivind Torp, juridikdocent vid Mittuniversitetet, har DO-anmält sin arbetsgivare för diskriminering. Enligt anmälan blev han nekad forskningsmedel, så kallat meriteringsstöd, med motiveringen att stödet var förbehållet kvinnliga docenter.


- Den enda anledningen till att Eivind Torp inte kunde ansöka om arbetsgivarens forskningsmedel är för att han är man. Hans kön var med andra ord automatiskt avgörande för om han skulle kunna tilldelas stödet och så småningom bli professor. Det är olaglig könsdiskriminering, säger Lina Albihn, jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för Eivind Torp tillsammans med kollegan Sebastian Scheiman.

Eivind Torp är docent och anställd som universitetslektor i juridik vid Mittuniversitetet. Han har en bakgrund som socialantropolog och har ägnat sin akademiska karriär åt samers rättigheter.

År 2012 sökte han det meriteringsstöd som delas ut av Mittuniversitetet. Stödet innebär en strategisk satsning på en docent som är aktuell för ett professorsämbete inom en snar framtid. Stödet uppgår till 700 000 kronor och innebär att man under nästan ett års tid får ägna sig åt forskning för att uppnå tillräckliga kvalifikationer för en professur.

”Eivind Torps ansökan beaktades inte eftersom han enligt uppgift inte var behörig att ansöka som man. Eftersom kvinnor är underrepresenterade bland professorerna vid universitetet var meriteringsstödet förbehållet kvinnliga docenter. År 2013 fick Eivind Torp inte ens kännedom om att meriteringsstödet utlysts på nytt – informationen skickades enbart till kvinnliga docenter”, skriver Centrum för rättvisa i ett pressmeddelande.

Då Eivind Torp är nära professorskompetens skulle han med hjälp av meriteringsstödet kunna ägna sig åt forskning på heltid och bli befordrad till professor inom ett år. Med nuvarande anställningsform, som innebär mer undervisning än forskning, tar det omkring fyra år.

Enligt Centrum för rättvisa var meriteringsstödet därför avgörande för Eivind Torps chanser att bli befordrad inom en snar framtid.

”Det tycks vara en utbredd uppfattning att det generellt är tillåtet med riktat stöd till anställda av ett viss kön. Men så ser inte rättsläget på diskrimineringsområdet ut. Åtgärder för att uppnå en jämnare könsfördelning kan vara tillåtet, men bara i ett sista led och bara om det sker vid lika meriter (s.k. positiv särbehandling). Kön får aldrig vara automatiskt eller ovillkorligt avgörande. Sådan kvotering är inte tillåten enligt svensk rätt”, skriver Centrum för rättvisa i ett pressmeddelande.

Eivind Torp har anmält fallet till DO och myndigheten utreder nu om fallet ska tas vidare till domstol.

- Nu hoppas vi att DO tar sitt ansvar och låter domstol pröva fallet, säger Lina Albihn i samma pressmeddelande. 

Dagens Juridik har förgäves försökt nå Mittuniversitetet för en kommentar. 

 

Foto: Centrum för rättvisa

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt