Skip to content

Man som färdades på polisbils motorhuv fälls - advokat: "sämsta dom jag sett på ett halvår"

En polisman dömdes i juni förra året för att ha kört drygt tre kilometer med en man på motorhuven. Nu döms även den 34-årige mannen för att inte ha flyttat sig ur vägen.


Det var i augusti 2012 i samband med en demonstration vid Migrationsverkets förvar i Kållered utanför Göteborg som händelsen ägde rum. 

När en gränspolis körde igenom folkmassan hamnade två av demonstranterna på motorhuven. Den ena demonstranten fall av efter cirka tio meter medan den andra hängde kvar i cirka tre kilometer. 

I slutet av mars förra året åtalades polismannen för framkallande av fara för annan. Enligt åklagaren ska mannen ha svängt kraftigt med bilen samt stundtals kört i 50 kilometer i timmen.

Tingsrätten konstaterade att polismannen handlat grovt oaktsamt när han körde i så hög hastighet med den idag 34-åriga mannen på huven. Åtalet ansågs styrkt och polismannen dömdes till villkorlig dom och 60 dagsböter.

Den 34-åriga mannen kom senare själv att åtalas för ohörsamhet mot ordningsmakten.

Mannen bestred ansvar för brott och hävdade att han inte frivilligt hoppat upp på polisbilens motorhuv utan hamnade där på grund av bilens framfart.

Tingsrätten konstaterar att de personer som demonstrerade den aktuella dagen har utgjort en folksamling och att de placerat sig på ett sådant sätt att de avsiktligt försökt hindra polisen att fullfölja sitt uppdrag att verkställa ett utvisningsbeslut.

Samtliga poliser som befann sig i polisbilen har berättat om hur den dömda polisen, som var förare av polisbilen, gjort tydliga gester och handrörelser för att få folkmassan, däribland 34-åringen, att skingra sig så att de kunde fullfölja färden.

Tingsrätten finner det utrett att mannen lagt sig på polisbilens motorhuv och legat kvar trots att polisen befallt honom med tydliga gester och handrörelser att avlägsna sig från motorhuven.

Enligt tingsrätten kan han inte ha undgått förarens handrörelser då han var direkt framför och mycket nära föraren när denne gjorde rörelserna.

”Genom att vägra åtlyda denna uppmaning att lämna bilen fri väg har NN [34-åringen, red anm.] gjort sig skyldig till ohörsamhet mot ordningsmakten”, skriver tingsrätten.

”Den fortsatta framfarten med NN kvar på motorhuven har prövats i annat mål och påverkar inte den nu aktuella bedömningen av om NN gjort sig skyldig till brott”, fortsätter tingsrätten.

34-åringen döms nu enligt åtalet till böter.

34-åringens försvarsadvokat Staffan Sörenson är mycket kritisk till domen. Bland annat då polismannen, som dömdes för att ha kört 34-åringen på motorhuven, vittnade mot 34-åringen och att rätten låtit honom göra det utan att kommentera att han kan vara subjektiv i ärendet.

– Det är fel i synnerhet då polisen har dömts för brott, säger Staffan Sörenson till Metro.

– Det är den sämsta domen jag har sett på ett halvår, fortsätter han och meddelar att domen kommer att överklagas. 

  • Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt