Skip to content

KU: Partier som tar emot anonyma bidrag ska inte få statligt stöd

Statligt stöd till politiska partier ska endast ges till partier som inte har tagit emot anonyma bidrag, menar en överväldigande majoritet i KU.

 

Partier som tagit emot anonyma bidrag ska inte få statligt partistöd, anser Konstitutionsutskottet. Bakom förslaget står en utskottsmajoritet som består av samtliga partier utom Sverigedemokraterna, som reserverar sig i frågan.

Enligt KU finns en bred enighet kring uppfattningen att anonyma bidrag till politiska partier i princip inte bör vara tillåtna. Både utskottet och regeringen anser dock att frågan om ett förbud för partier och valkandidater att ta emot anonyma bidrag är komplicerad och måste utredas ytterligare, bland annat ur ett grundlagsperspektiv.

Ett sätt att uppnå motsvarande effekt utan att införa ett uttryckligt förbud är därför att villkora det statliga partistödet så att partier och valkandidater som tagit emot anonyma bidrag inte har rätt att få statligt partistöd.

Förslaget innebär att utskottet delvis säger ja till en gemensam motion från Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, men samtliga allianspartier ställer sig också bakom förslaget.

KU föreslår att ett de nya reglerna börjar gälla den 1 april 2014.

Sverigedemokraterna reserverar sig mot utskottets förslag och hänvisar bland annat till Lagrådets yttrande över förslaget. KU skriver att Lagrådets granskning av förslaget var ofullständig, bland annat på grund av att utskottets remiss till Lagrådet var mycket kortfattad.

KU gjorde sitt ställningstagande i samband med att utskottet behandlade regeringens proposition om ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering. I stort backar utskottet regeringens förslag men med en mindre ändring.

Enligt regeringens förslag ska ett parti redovisa vem som gett bidrag i de fall där partiet eller valkandidaten känner till eller kan ana vem som är bidragsgivare. Enligt KU bör denna skyldighet bara ska gälla i de fall där partiet eller valkandidaten känner till vem som är givare.

I regeringens förslag står också att partierna ska spara uppgifter om bidragsgivares identitet, men det är inte specificerat vilka uppgifter som ska sparas. Ett enigt konstitutionsutskott föreslår därför att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att förtydliga detta.

 

 

 

Foto: TT

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt