Skip to content

JK går emot Säpo - olagligt registrerad får 25 000 kronor i skadestånd

En man som varit olagligt registretard av Säkerhetspolisen får 25 000 kronor i skadestånd av staten. Det har Justitiekanslern beslutat. Säpo ansåg dock att mannen inte var berättigad till skadestånd överhuvudtaget.

 

Mannen hade vänt sig till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, SIN, och begärt en registerkontroll hos Säkerhetspolisen.

Närt SIN genomförde kontrollen kunde man konstatera att Säpo hade haft mannen registrerad i strid med lagen och att uppgifterna inte hade gallrats i enlighet med den då gällande polisdatalagen.

SIN anmälde också saken till Justitiekanslern.

Mannen själv begärde skadestånd med 45 000 kronor med hänvisning till att hans rättigheter enligt Europakonventionen hade kränkts.

Säkerhetspolisen ansåg inte att han skulle få någon ersättning.

Justitiekanslern gick igenom mannens så kallade Säpoakt som numera finns hos Riksarkivet sedan den gallrats ur Säkerhetspolisens register 2005.

Med hänvisning till det principbeslut som fattades efter det att Europadomstolen, i juni 2006, funnit att Sverige gjort sig skyldig till vissa kränkningar av Europakonventionen genom lagringen av information i Säporegister har JK nu beslutat att mannen får 25 000 kronor.

 

 

Foto: TT

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt