Skip to content

Stod registrerad som ägare till BMW - upptaxeras med 350 000 kronor

Mannen hade under året registrerats som ägare till en BMW som han inte skulle ha haft råd att köpa om han bara hade haft den inkomst som han hade deklarerat. Själv hävdar han att han aldrig har betalat för bilen eftersom köpet återgick. Skatte-verket tror honom dock inte och förvaltningsrätten går nu på Skatteverkets linje och upptaxerar honom med 350 000 kronor.

 

I sin deklaration hade den 30-årige mannen uppgivit att han under året hade haft 475 706 kronor som inkomst av tjänst. Skatteverket beslutade dock att skönsmässigt höja hans inkomst av tjänst med 500 000 kronor och att påföra honom skattetillägg med 40 procent.

Orsaken var att Skatteverket ansåg att de inkomster som mannen hade redovisat i sin deklaration inte kunde anses ha varit tillräckliga för de inköp som hade gjorts och de kontanta medel som han hade disponerat under inkomståret - bland annat i form av inköp av en BMW 535.

Av ett polisförhör, i ett helt annat ärende som dock Skatteverket kände till, framgick att mannen skulle ha köpt BMW:n för 250 000 kronor. Skatteverket ansåg därför att han inte hade deklarerat alla sina tillgångar.

Mannen överklagade beslutet och underströk bland annat att någon kontantbetalning inte hade gjorts för bilen som han för övrigt hade köpt och sålt tillbaka samma år och som dessutom inte hade disponerats av honom själv utan av säljarens son.

Av utdrag bilregistret framgår att mannen stod som ägare till BMW:n från januari till och med juli och att den nya registrerade ägaren var den ursprungliga säljarens son.

Förvaltningsrätten i Malmö konstaterar nu att det är utrett att mannen har stått som registrerad ägare till bilen. Den omständigheten väger enligt domstolen tyngre än vem som har varit brukare av den.

Förvaltningsrätten skriver:

"X (den 30-årige mannen) har fr.o.m. den 30 januari 2012 t.o.m. den 19 juli 2012 stått som registrerad ägare till en BMW. Han har i polisförhör uppgett att bilen köptes för 250 000 kr kontant utan något lån. I svar på Skatteverkets övervägande har X däremot uppgett att han aldrig nyttjat eller betalt något kontant för bilen. I stället har bilen under den aktuella perioden disponerats av sonen till säljaren av den. Överenskommelsen var att 250 000 kr skulle erläggas till säljaren senast i juli 2012. Innan betalning skulle ske återköptes emellertid bilen."

Enligt förvaltningsrätten har mannen inte lyckats motbevis utgångspunkten att den som står som registrerad ägare till en bil också är verklig ägare av fordonet. Hans överklagande avslås därför bland annat på grund av detta.

Under processen gick dock Skatteverket med på att den skönsmässiga höjningen sattes ner med 150 000 kronor - alltså från 500 000 till 350 000 kronor. Skattetillägget justerades i motsvarande grad.

  • Eva Clasö

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt