Skip to content

F d kammaråklagare: "Återkalla arresteringsordern mot Julian Assange"

Julian Assange
Julian Assange

Fria Julian Assange från misstankarna och låt svenska staten betala skadestånd till de båda målsägandena. Det anser den före detta kammaråklagaren Rolf Hillegren som idag skriver en debattartikel om fallet i Svenska Dagbladet. 

 

”Är det rimligt att en person som befinner sig på en ambassad i London saknar möjlighet att under de närmaste 27 åren lämna byggnaden samtidigt som man från svensk sida skulle kunna häva denna situation utan avsevärd nackdel för någon?”

Så anser Rolf Hillegren att man kan sammanfatta läget i fallet Julian Assange. Han menar att enda sättet för svenskt och brittisk rättsväsende att komma undan med hedern i behåll är att lägga ner förundersökningen, häva häktningsbeslutet och återkalla arresteringsordern.

Julian Assange är häktad i sin frånvaro i Sverige och åklagaren har utfärdat en internationell arresteringsorder för att kunna få honom utlämnad till Sverige. Han greps i London och efter flera prövningar beslutade brittisk domstol att han skulle utlämnas till Sverige.

Men Assange lyckades fly till Ecuadors ambassad i London och beviljades politisk asyl i Ecuador.

”På ambassaden lär han bli kvar till 2040, då preskription inträder, om inte svenska myndigheter är intresserade av en lösning på detta delikata problem, som för länge sedan passerat gränsen för anständighet och rimliga proportioner.”

Rolf Hillegren anser att bevisläget i fallet är svagt och att det är helt onödigt att hålla ett nytt förhör med Assange.

”Kvinnorna är hörda och inga ytterligare utredningsåtgärder återstår. Det är högst osannolikt att Assange vid ett nytt förhör kommer att säga något som gör det möjligt att åtala honom. Det är därför obegripligt vad åklagaren förväntar sig att han ska säga. Förhöret är alltså helt onödigt.”

Hillegren skriver också att åklagaren borde ha sett till att Assange blev förhörd i London när det stod klart att Assange inte var beredd att återvända till Sverige.  

”Om så skett hade den internationella prestigeförlusten för Sverige blivit begränsad om hon omedelbart efter förhöret lagt ned förundersökningen. Ingen utanför den juridiska sfären hade då anat att förhöret varit helt onödigt. Men i stället för denna lösning har åklagaren valt att hävda att förhöret måste hållas i Sverige för den händelse det skulle bli aktuellt med åtal. Detta hade varit en riktig hållning om bevisläget varit annorlunda.”

För att lösa situation anser Rolf Hillegren att riksåklagaren på eget initiativ bör upphäva beslutet om återupptagande av förundersökningen, häva häktningsbeslutet och återkalla arresteringsordern.

Dessutom anser han att staten bör betala ut det skadestånd som kunde ha blivit aktuell vid en fällande dom till de två kvinnorna. Enligt Rolf Hillegren är det tillräcklig kompensation upp för att de som målsägande inte får saken prövad i domstol.

Han skriver:

”Därmed borde man rimligen kunna undvika eventuella påståenden om att kvinnorna blivit åsidosatta av rättsväsendet. Denna lösning är tilltalande inte minst med tanke på statens ansvar för den uppkomna situationen och det faktum att kvinnorna oförskyllt lidit en stor publicitetsskada.”

Han menar att Sverige genom denna lösning också skulle rädda ansiktet på Storbritannien och att det för Assanges del skulle innebära att han kan lämna Ecuadors ambassad som en fri man. 

 

 

 

 

Foto: TT

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt