Skip to content

F d kammaråklagare: "Återkalla arresteringsordern mot Julian Assange"

Julian Assange
Julian Assange

Fria Julian Assange från misstankarna och låt svenska staten betala skadestånd till de båda målsägandena. Det anser den före detta kammaråklagaren Rolf Hillegren som idag skriver en debattartikel om fallet i Svenska Dagbladet. 

 

”Är det rimligt att en person som befinner sig på en ambassad i London saknar möjlighet att under de närmaste 27 åren lämna byggnaden samtidigt som man från svensk sida skulle kunna häva denna situation utan avsevärd nackdel för någon?”

Så anser Rolf Hillegren att man kan sammanfatta läget i fallet Julian Assange. Han menar att enda sättet för svenskt och brittisk rättsväsende att komma undan med hedern i behåll är att lägga ner förundersökningen, häva häktningsbeslutet och återkalla arresteringsordern.

Julian Assange är häktad i sin frånvaro i Sverige och åklagaren har utfärdat en internationell arresteringsorder för att kunna få honom utlämnad till Sverige. Han greps i London och efter flera prövningar beslutade brittisk domstol att han skulle utlämnas till Sverige.

Men Assange lyckades fly till Ecuadors ambassad i London och beviljades politisk asyl i Ecuador.

”På ambassaden lär han bli kvar till 2040, då preskription inträder, om inte svenska myndigheter är intresserade av en lösning på detta delikata problem, som för länge sedan passerat gränsen för anständighet och rimliga proportioner.”

Rolf Hillegren anser att bevisläget i fallet är svagt och att det är helt onödigt att hålla ett nytt förhör med Assange.

”Kvinnorna är hörda och inga ytterligare utredningsåtgärder återstår. Det är högst osannolikt att Assange vid ett nytt förhör kommer att säga något som gör det möjligt att åtala honom. Det är därför obegripligt vad åklagaren förväntar sig att han ska säga. Förhöret är alltså helt onödigt.”

Hillegren skriver också att åklagaren borde ha sett till att Assange blev förhörd i London när det stod klart att Assange inte var beredd att återvända till Sverige.  

”Om så skett hade den internationella prestigeförlusten för Sverige blivit begränsad om hon omedelbart efter förhöret lagt ned förundersökningen. Ingen utanför den juridiska sfären hade då anat att förhöret varit helt onödigt. Men i stället för denna lösning har åklagaren valt att hävda att förhöret måste hållas i Sverige för den händelse det skulle bli aktuellt med åtal. Detta hade varit en riktig hållning om bevisläget varit annorlunda.”

För att lösa situation anser Rolf Hillegren att riksåklagaren på eget initiativ bör upphäva beslutet om återupptagande av förundersökningen, häva häktningsbeslutet och återkalla arresteringsordern.

Dessutom anser han att staten bör betala ut det skadestånd som kunde ha blivit aktuell vid en fällande dom till de två kvinnorna. Enligt Rolf Hillegren är det tillräcklig kompensation upp för att de som målsägande inte får saken prövad i domstol.

Han skriver:

”Därmed borde man rimligen kunna undvika eventuella påståenden om att kvinnorna blivit åsidosatta av rättsväsendet. Denna lösning är tilltalande inte minst med tanke på statens ansvar för den uppkomna situationen och det faktum att kvinnorna oförskyllt lidit en stor publicitetsskada.”

Han menar att Sverige genom denna lösning också skulle rädda ansiktet på Storbritannien och att det för Assanges del skulle innebära att han kan lämna Ecuadors ambassad som en fri man. 

 

 

 

 

Foto: TT

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

48 comments

Så sant så. Det är katastrof att man låtit prestige drabba så många, kvinnorna, Assange och Sveriges anseende. Är det kollegialitet som gör att Riksåklagaren framstår som en struts? Ju mer tid och energi läggs på detta smått bagatellartade ärende; det får proportioner som med all sannolikhet kommer resultera i negativa bieffekter ju längre man låter det fortgå. Skall vi tex inte längre besitta trovärdighet när vi talar om asylrätt och rättsäkerhet i det publika rummet bara för att vi fallit offer för en enskild tjänstemans tyckande som mer börja likna ett personligt politiskt korståg för att kunna vidga definitionen på sexbrott.

Men vilka resurser läggs på det här ärendet när ingenting kan göras så länge Assange håller sig undan?

Trodde det var åklagares ansvar att driva utredningen framåt. Precis som i många andra tidigare fall, så kan detta förhör enkelt arrangeras och genomföras där han befinner sig. Förstår inte varför man propsar på att behandla Assange annorlunda, helst inte när underlaget är så svag, och den troliga utkomsten är att det avskrivs. Troligvis är hon väl medveten vad som kommer hända efter detta förhör och därför inte vill hålla det. Jag tror vi får vänta tills hon har pensionerat sig.
Åtminstone borde man avkräva en genuin förklaring varför förhöret måste hållas i Sverige, för att ta bort alla misstankar att det bara är skär och ren trots. Idag verkar förklaringen bara vara för att hon vill det, och det räcker inte.

Jo, men fortfarande, vilka resurser läggs på ett låst fall? Jag menar, det enda någon kan göra i det här fallet f.n. är ju att vända papper och vässa pennor. Alltså läggs det inga resurser på fallet varför det utifrån den synvinkeln inte kan anses uppta onödiga resurser.

Fallet är måhända låst i åklagares personliga mening och tror sig vara nöjd med att peka finger; men givet tid, uppenbara kostnader och bristande förklaring kan man skönja att denna uppfattning mer handlar om taktik att skydda sig mot kommande efterverkningar än att faktiskt genuint vill driva utredningen framåt. Bara för att åklagare har bestämt att saker skall göras på ett sätt av tre för att utföra sitt uppdrag, när praxis visar att alla tre alternativ är likvärdiga för att få uppdraget utfört, tenderar ge en misstanke om att någon har blivit känslomässigt involverat i ärendet, dvs blivit emotivt inkompetent att objektivt sköta detta ärende och medvetet verkar för att utredningen inte drivs framåt, kanske pga egen vinning (undviker obehagligheter). Den som har högsta ansvar mot bör ställa sig frågan på vilka grunder att bara ett alternativ har medvetet valts. En hållbar förklaring hade varit tillräcklig, istället har felaktig information använts som grund (att alla skall behandlas lika), medans praxis visar på särbehandling av Assange.

Även om man är motsatsen till pragmatisk som ärad bokstavsjurist, stelbent byråkrat, eller rättshaverist, så måste man ju rimligtvis förstå att den enda seger detta kan leda till, är en pyrrhusseger - med onödigt lidande för alla.

Vi blir inte mer rättsosäkra för att rättsapparaten är pragmatiskt när det kommer till ett troligtvis helt onödigt förhör på kanske en halvtimme, det skulle troligvis vara det minsta avsteg man har gjort i hela detta ärende, som varit full av hanteringsbrister, från början till nu. Detta är inget prejudikat.

Tycker detta borde bli ett förvaltningsärende i tillägg.

Ambassadbevakningen är nu uppe i 45.8 mkr, Londons borgmästare har hintat att Sverige kommer att få ta denna kostnad. Borgström fakturerade visst c:a 80k på bl.a 8 förhör av ena målsägaren på hans kontor (ingen kvinna har tidigare genomgått 8 förhör vid misstanke om våldtäkt), där kvinna fortfarande vidhåller att hon aldrig velat anmäla Assange, vilken sen skar sig rejält när hon bytte ombud och anlitade Massi-Fritz som direkt gick ut med 2 olika pressreleaser som direkt orsakade en anmälan då hon smutskastade Assange i ena versionen, som dom sen försökte radera på nätet.

Okänt blir de skadestånd som senare ev kan resas mot åklagarämbetet som man faktiskt kan stämma, Sveriges anseende internationellt är rejält skadat, och det blev än sämre när Snowden sen dök upp och konfirmerade Assange påståenden i olika ärenden, redan nu sker diverse uppgörelser mellan olika telekomjättar där Sverige förlorar inkomster på internationell trafik som nu börjar routas om.

Vi har bara sett inledningsfasen av förfallet i den svenska stadsapparaten som kommer att få mycket stora konsekvenser framöver där allt från åklagarämbetet till försvarsmakten och regeringen kommer att tvingas genomgå en rejäl omorganisation. Att den pensionerade Hillgren nu gett utlopp för sina tankar om Assange-fallet ska ses emot att Equador snart lär fråga om anbud på Gripen-systemet, naturligtvis förutsatt att detta fall då är löst, och Hillgren har haft nästan 2 år på sig att yttra sig i denna status-quo situation, vilken bör få de flesta att fundera i varför han agerade först nu, follow the money brukar vara en bra ledtråd, liksom vem som anlitar dig att orera sönder detta kommentatorsfält, inte ens en rättshaverist uppträder så som du gör.

Följ stålarna ! Visserligen är detta verkligen intressant men Engelska rättsväsendet har också klampat i klaveret med besked. Dom hade samma taffliga inställning och kunde aldrig drömma om att Assange var smartare. Att Sverige skall betala för detta kan du glömma ! Beträffande Hillegren så har han ju väntat till rätt tillfälle. Det var det inte för 2 år sedan !

Instämmer.Äntligen ett vettigt förslag från Riksåklagaren.Jag anser också att Assange bör få skadestånd för en behandling som varit under all kritik.Förutom att han nu tvingats sitta odömd,eller man kan kanske påstå utsatt för förtal med mer än ett års fängelse som följd.
Kvinnor som utsatts för våldtäkt i Sverige får ingen upprättelse,varför skulle de två kvinnorna i det här fallet ha ersättning.De har ju aldrig hävdat att de varit utsatta för våldtäkt.Det är ju ett fantasifoster ifrån deras advokat,vad jag förstått.Svenskt rättsväsende är idag en katastrof och kan inte kallas rättsväsende längre.

Nu är det ju så att det här fortfarande är en utredning och varför ska dessa kvinnor straffas för att du har missförstått hur läget ser ut? Oftast när en utredning läggs ned beror det på dåligt bevisläge eller ingen misstänkt, i det här fallet finns en misstänkt och de har all teknisk data, ett kompletterande förhör behövs för att formellt höra hur Assange ställer sig till uppgifterna därefter har åklagaren att ta ställning till om hon kan förvänta sig en fällande dom.

Det blir ju lite konstigt när du påstår att det är illa ställt med rättsväsendet för att samtidigt mellan raderna förorda att en anmälan ska läggas ned med motiveringen att inga andra får upprättelse. Och självklart ska inte en person som frivilligt håller sig undan polisen, på en ambassad med interiör dessutom, ha skadestånd då han själv drar ut på processen. De som möjligen borde ha skadestånd är de som vittnar mot den organiserade brottsligheten och mottar dödshot. Vidare borde kanske kvinnorna få skadestånd för att åklagaren vägrar lyfta telefonluren och ringa Assange.

Motvallare tis, 2014-01-14 12:23
”/…/ och de har all teknisk data”

Menar du den sönderslitna kondomen helt DNA-fri och ett antal SMS (från en av kvinnorna) som friar Assange från våldtäktsanklagelserna?

Det var ett tag sedan jag läste igenom dokumenten, jag är som privatperson helt ointresserad av detta fall, men för att sammanfatta mig kort: Ja.

Det här med att Assange 'tvingats' sitta odömd vänder jag mig emot. Som läget är nu är det han som har bollen och kan när som helst välja att få saken ur världen genom att kliva ut från sin självvalda husarrest, resa till Sverige och få saken ur världen. Assange är fortfarande misstänkt för brott och jag ser ingen anledning för åklagaren att göra avkall på sina krav bara för att han väljer att hålla sig undan.

Sedan kan jag i och för sig tycka att förhöret från början kunde ha hållits i Storbritannien. Då hade vi kanske sluppit detta.

Tycker du att samma sak gäller alla som förföljs av olika stater?
En bög som gömmer sig från Ugandiska staten t.ex. och som hamnat i ett dödläge som Assanges. Är det då bara för bögen att ge upp och överlämna sig?

Varför kan inte åklagaren bara hålla förhöret på Ecuadors ambassad?

Ok, förstår i och för sig din poäng. I fallet med den ugandiske bögen så anser jag att han har all rätt att hålla sig gömd. Mitt svar beror naturligtvis på vilken rättsordning jag tror på. Jag anser nämligen att våldtäkt är ett brott. Brottet innehåller objektiva och subjektiva rekvisit. Homosexualitet är en sexuell läggning och ingen handling. Man väljer inte sin sexuella läggning, man väljer inte heller sin hudfärg eller sin etnicitet. Att kriminalisera sexuell läggning är alltså i mina ögon lika barbariskt som att kriminalisera en etnisk grupp. Jag tror att du förstår detta.

Så om Uganda efterlyser bögen för våldtäkt så bör han ge upp och överlämna sig?

Nej, eftersom han då rimligen kommer att straffas just för att han är bög. Men det är bara spekulationer. Nu tänker jag inte beröra ämnet ugandiska bögar mer, eftersom detta inte är vad kommentarsfältet handlar om. Säkerligen finns något intressant forum för sådana diskussioner, google is your friend.

Och för att besvara ditt nästa inlägg så tror jag inte att Assange har fog för sin (påstådda) rädsla att utlämnas från Sverige till USA och där straffas för spioneri eller terrorism. Han vill undvika att straffas för våldtäkt och den negativa publicitet en eventuell dom i Sverige skulle medföra. Dessutom kan man inte bortse från att han är en man vars handlingar i mångt och mycket styrs av prestige.

Vad menar du talar för att han saknar fog för sådan rädsla?
Sverige har ju en historia av utomrättsliga utlämningar till USA som blev kända genom fallet med de två egyptierna. Det plan som hämtade de två stackarna har landat i Sverige ungefär 30 gånger och andra CIA-plan har landat ännu fler gånger. Hur många människor som svenska staten låtit försvinna på det sättet vet man inte, bara att det måste räknas i minst tresiffriga tal.

En dom i Sverige skulle inte påverka hans anseende det minsta lilla, det skulle bara bekräfta hans farhågor.

Hmm, du tror väl inte på allvar att Sverige skulle lämna ut Assange till USA på ett utomrättsligt sätt. Att det som hände Agiza och Alzery blev känt torde garantera att man inte tar den risken igen, i all synnerhet när det är fråga om ett så välbevakat fall som J.A. Dessutom ska vi inte blanda ihop utomrättsliga utlämningar (vad är det?) med det som hände egyptierna. Om jag inte missminner mig beslutade regeringen om avvisning efter påtryckningar från USA. Att avvisningen belades med sekretess är en annan sak. Icke desto mindre en skandal i och för sig.

Att hundratals människor ska ha fraktats ut från Sverige på samma sätt som Agiza och Alzery var fullständiga nyheter för mig.

Vad hände med de ansvariga för att ha lämnat ut egyptierna? Blev de ens av med sina politiska uppdrag? Nej. Så det är helt ofarligt att låta folk försvinna och att låta främmande makt tortera folk. Varför skulle de då sluta av att det blivit allmänt ERkänt att man gör så? (För det var många som kände till det innan media hoppade på tåget).
Antagligen har man bara lärt sig att dölja vems plan det är som hämtar upp dem.

Tja. Det som gjordes var att regeringen fattade en del beslut som de inte hade befogenhet att fatta och en del beslut som det saknas legal möjlighet att fatta för någon annan. T.ex. beslut som gav främmande makt rätt att utöva myndighet i Sverige (måste fattas av riksdagen) och beslut om att låta tortera människor som befinner sig i Sverige (får inte fattas).
Påtryckningen var ju bara en fråga: "Ursäkta med kan ni i hemlighet lämna ut de här två personerna så att vi kan tortera fram erkännanden från dem?" Som fick svaret: "Javisst, det går bra ni kan få börja tortera dem i Sverige".

Det ingick i avslöjandet i media. Samma plan som de torterades på har landat massor av gånger i Sverige och andra CIA-plan har landat i Sverige. Sammanlagt handlar det om hundratals landningar.

Varför skulle man låta bli med just välbevakade fall? Skulle du själv ta den risken?

Ursäkta att jag inte bemöter allt du skriver. Men en sak; jag är medveten om att CIA använt Sverige som transitland för sina "terroristtransporter", dvs. att deras plan mellanlandat i Sverige, lastade med misstänkta, på väg mot olika destinationer. Särskilt under den första tiden av "kriget mot terrorismen". Det är allmänt känt genom massmedia. Svenska försvarsmakten skickade t.o.m. personal under cover för att inspektera ett sånt flyg och fick sina farhågor bekräftade. Vad som framgått är dock att det rört sig om fångar från andra länder. Menade du att det finns uppgifter om att hundratals i Sverige bosatta har skickats ut på detta sätt? Varifrån kommer i så fall dess uppgifter? Det har gått mig helt förbi.

Det man vet är att CIA-plan har landat i Sverige. En enda sådan landning är undersökt och vid den landningen så lämnade man över två i Sverige bosatta personer och dessa utsattes omgående för tortyr. Det speciella med det fallet är ju att de två männen lämnades till Egypten där de släpptes efter tortyr och en av dem kontaktade svensk media och det råkade slumpa sig så att en av poliserna som deltagit i tortyren erkände för en journalist.
Man får utgå ifrån att orsaken till övriga landningar varit den samma som vid den då orsaken varit känd. Särskilt som landningarna helt upphörde efter uppmärksamhet i media, dvs planen är inte längre hyrda direkt av CIA utan man döljer det med en mellanhand. Staten har anledning att dölja vad CIA:s flygplan gör i Sverige.

Rolf Hillegren har tidigt insett att Assangefallet blivit en hopplös parodi. Han har utvecklat detta i flera artiklar och fått nästan total support. Beträffande ovanstående artikel så pallade inte SVD:s datorer för kommentarstrycket. Nu är det verkligen dags att lägga ner detta ärende. Det finns absolut inga förutsättningar att driva detta till framgång i svensk domstol.

Jag räknar till att majoriteten av de som kommenterat frågan i SvD anser att Assange ska behandlas som alla andra och att det ska följa en "normal process" varmed utredningen inte ska läggas ned förrän Assange är hörd.

Sedan ifrågasätter några proceduren och menar att åklagarna borde åka till Storbritannien. En barnunge förstår att det inte är lönt eftersom Assange ändå inte skulle komma även vid händelse av ett åtal. Dessutom vore det väl betydligt enklare att hålla ett telefonförhör, med videoupptagning om så är nödvändigt.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/brannpunkt-direkt-assange_8888262.svd

Assange förblir stark så länge han inte åtalas. Om åtal, så kommer han högst troligt bli tillsagd att avstå sin asyl och pallra sig till Sverige. Hans publika ställning försvagas också vid åtal, att man kan se att det finns skäl att tro att ett brott har begåtts. Idag, så ger åklagare martyrstatus och låter de mest vilda spekulationer florera.

Motvallare mån, 2014-01-13 17:37

”En barnunge förstår att det inte är lönt eftersom Assange ändå inte skulle komma även vid händelse av ett åtal.”
Till och med ”en barnunge” förstår att:
- ”materialet” som åklagaren har inte räcker till ”åtal”, om inte åklagaren vill begå tjänstefel.
- hade den misstänkte hettat ”Svensson” i stället för Assange, hade anmälningarna lagts ner för länge sedan.

Då Svd censurerade kommentarerna är det svårt att utifrån de kommentarer som är tillgängliga dra någon korrekt slutsats om vad majoriteten tycker.

En barnunge förstår att din slutsats saknar stöd då det är ytterst ovanligt att en person beviljas asyl samtidigt som han är eftersökt. Svensson hade ecuadorianerna kastat ur från ambassaden direkt och Storbritannien hade knappast låtit Svensson uppta Högsta domstolens resurser. Det är intressant att många hänför rättsäkerhetsapsekter och menar att Assange missbehandlas, men en fundamental del i rättsäkerheten är att varje fall handläggs enskilt. Jag vill inte ha en ordning där utredningar läggs ned med hänvisning till "om det hade rört en vanlig person". Vidare är inte de kommentarer jag hänvisar till censurerade och er utsaga kan inte bevisas.

"Svensson hade aldrig begärts utlämnad från UK och utredningen hade varit nedlagd utan förhör."

Det är dina spekulationer kan du hänvisa till ett snarlikt fall som stödjer din tro är jag beredd att ta ställning till det. Frågan är om alla hade reagerat lika stark på om Svensson misstänktes för våldtäkt och åklagaren inte skickade ut en EAW trots känd vistelseort?

Vidare trodde jag du förstod att det var underförsått att det enda som byts ut i jämförelsen är Assange (+ Wikileaks och USA) mot Svensson (- Wikileaks och USA). Eller du kanske hävdar att Svensson som anlänt från Sverige skulle beviljas asyl av Ecuador misstänkt för våldtäkt till trots?

Ja det finns gott om fall där förundersökningar läggs ned utan förhör med någon utpekad misstänkt person. Det är det vanligaste.
Vad gäller att förhöra misstänkta i utlandet så är inte heller det särskilt ovanligt.EAW har bara använts för förhör en enda gång och det är med Assange. Samtliga andra EAW har gällt åtal.

Ja som sagt, det vanligaste vid asyl är att den som får det är efterlyst av staten denne vill ha asyl ifrån. Så det skulle ju inte vara efterlysningen till trots, utan i sådana fall till trots av saknad kändisstatus.
Det kan man såklart misstänka, att Ecuador gav asyl till Assange pga de gärningar som gjorde att han utsattes snarare än de misstänkta gärningar som användes som motiv för att utsätta honom. Men det är också svårt att i asylfallet tänka bort Assanges gärningar med att sprida sanning. Det Ecuador gav honom asyl för var ju att han utsattes för politisk förföljelse. Så om Svensson var misstänkt för våldtäkt men det inte fanns några politiska motiv för staten så skulle han troligen inte få asyl.

Hur kan preskriptionstiden hänföras till år 2040? Jag har hittills trott att preskription inträder strax innan 2020. Vidare kan givetvis inte Assange särbehandlas bara för att han gör anspråk på att vara journalist. Låt saken dö ut den naturliga vägen, eller också kan ju åklagaren lyfta telefonluren och hålla förhör för att sedan faxa över ett åtal till ambassaden någon vecka innan preskription inträder. I så fall inträder ju preskriptionsavbrott varpå Assange kan fortsätta att trycka på ambassaden. Mitt tips är att Storbritannien upphäver den diplomatiska statusen för ambassaden om Assange själv inte kommer ut.

Its high time for an international boycott of Sweden. The country has to clean up its act. Sweden is as exposed by Edward Snowden a chief partner to the NSA / GCHQ. Their ia always a dirty agenda with Sweden involved. This dates back centuries, in our time lets not forget Sweden allowed two million Nazi Germany troops free transit passage to Norway for that country´s occupation. Nothing has changed, its has NEVER been neutral, just cowardly hypocritical.

Sweden needs a TRUTH COMMISSION to clean up its act. The South African government could assist if requested. Sweden is a a lap dog sell out USA puppet state as the sick treatment of Assange reflects. Progressive individuals, organisations and corporates globally should boycott Sweden.

Vilket land är neutralt enligt er egentligen? Sverige har sedan 70-talet någonting som kallas en solidaritetsförklaring, vi är solidara med de länder vi har bra relationer med i händelse av krig. Att förklaringen sedan är enkelriktad och därmed tandlös är en annan sak.

Assange "flydde" aldrig, han var fri mot borgen i England och hade fotboja, där han varje dag skulle besöka en lokala polisstation 2ggr för avrapportering. Så en dag gick han förbi Equadors ambassad, knatade in och begärde asyl, han gjorde en slags juridisk "time-out", för borgen som sattes är fortfarande inte förverkad, vilken den skulle ha blivit vid en juridisk flykt.

På samma sätt agerade åklagare Ny innan detta hände, när ombudet Hurtig frågade henne om Assange var fri att lämna landet för en intervju i Berlin den 27/9 fanns det inga hinder. samma dag - den 27/9 när Assange är på Arlanda, utverkar åklagaren en hemlig anhållan på honom med klockslaget 14:15, Assanges plan avgår 17:35 till Tegel/Berlin, och än idag vill ingen tala om hur han kunde kliva ombord då han fanns registrerad i PNR (passargerardata) vilket polisen hela tiden övervakar. Hurtig fick veta om den hemliga anhållan först i oktober månad.

Som extra krux så försvann hans 3 laptops på just denna flight, som alla innehöll de krypterade filer med kablar från ambassader som amerikanarna jagade. För att snurra till det än mer så utsattes den målsägare som våldtäkten gäller för 8 förhör som Borgström skickat faktura på, det finns 3 olika förhör som olika åklagare och tingsrätter har behandlat olika, och detta var bara början av den cirkus som nu pågår. Mindre känt är att Gottfrid Swartholm som hjälpte till med den omtalade helikoptervideon, hämtades hem från Kambodja under mycket mystiska former, och sitter nu i isoleringscell i Danmark med fulla restriktioner.

Men det behöver inte vara wikileaks för att det ska gå snett. Före julhelgen förfalskade en anställd digitala certifikat och tömde ett företags olika bankkonton på runt 680.000:-. När chefen uppdagade detta gick den anställde under jorden, chefen kontaktade direkt polisen i Ö-vik för hjälp med att arrestera denna person. Ö-viks polisen lämnade över ärendet till Länskriminalen i Sundsvall, som hittills inte gjort något, och åklagaren ville inte heller dra in passet. Det visar sig att Sundsvall och Ö-vik har mycket svårt att sammarbeta, brottslingen går fortfarande runt som en fri person och kan sopa igen sina spår, dessutom har denna person hjälpt c:a 35 andra företag på orten med datasupport, som nu ev också kan ha trojaner i sina datorer, där det drabbade företaget inte kan varna de andra företagen om denna risk pga polisens ageranden.

Företagsledaren har i preventivt syfte låtit ett företag analyseras hårddiskar på sitt företag och fått fram filer som fått amerikansk säkerhetstjänst mycket intresserad, vilka nu är i färd med att flyga över hit då svensk polis "inte levererar". Alltså stor chans till en ännu större skandal än det Assange-ärende som avhandlats här, vi har tillfakto flera allvarliga systemfel som ingen tar tag i.

Lets not forget that there is no special treatment asked for Assange. There is a number of precedents where the EU Mutual Legal Assistance Treaty has been used to question suspects abroad. This is the norm.

Sweden has done this very lately in Florida / USA in the big cocaine smuggling case, they do this regulary in Spain, the UK and even Ruwanda. What the hell does Sweden have to do in Ruwanda investigating war crimes when it does not clean up its own nazi war crimes past? This is a trivial case of sex without a condom. In which civilized country would this case ever reach a court? The government of Ecuador has time and again agreed for the so called interview to take place at their embassy in London. Mr. Assange has repeated this countless times.

Mr. Assange would be advised not to set his foot in Sweden without water tight guarantees against extradition to the USA. Swedish law changes with the weather, as exemplified in Swedens extensive participation in illegal extraordinary rendition programmes.

As said in my previous post, its high time for an international boycott against a sick country that needs anoher 200 years to get civilized.l

Det verkar inte som svenska jurister och politiker förstår vilken skada detta tvivelaktiga ärende
skapar för Sveriges rykte i världen. I Sydamerika ses vi numera som en bananrepublik utan
tillstymmelse till rättssäkerhet. Bland människor som ifrågasätter spioneri mot medmänniskor
i allmänhet - vilket bara blir fler och fler efter Snowdens avslöjanden - så betraktas vi numera som lakejer köpta av CIA. Denna åklagare och målsägarnas advokat skadar dessutom sitt eget rykte. Jurister som försöker åtala kända personer finns det flera exempel på och när åtalade sedan blivit frikända - vilket vem som helst med kännedom om juridik kunnat förstå från början - så minns människor i allmänhet bara anklagelsen. Detta är ett sådant åtal vars kostnader för samhället i Sverige och England är enorma jämfört med sannolikheten för en fällande dom.

Rättssäkerhet är ju inte direkt kvantifierbart men vi kan konstatera att Sverige hamnar på första plats i World Justice Project (WJP). Vidare dras väl inte Sverige med några märkbara kostnader för Assange. Storbritannien har ju däremot utgett över 30 mkr för polisbevakningen utanför ambassaden för att inte tala om hur de har svärtas ned av att de inte klarar av att verkställa domstolsbeslut, fotboja till trots.

Det kommer att bli rätt pinsamt för både WJP (Melissa och Bill G.) och Sverige när filmen om Thomas Quick blir färdig

”Det kallas "Sveriges största rättsskandal."
Nu ska historien om Thomas Quick berättas för världen.
Just nu spelar den prisbelönte brittiske dokumentärfilmaren Brian Hill in "Thomas Quick: The Making of a Serial Killer" i Stockholm.”
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18169899.ab

Jo jag vet men som jag skrev är inte rättsäkerhet kvantifierbart på så sätt. Frågan är vilket land som skulle kunna bli etta om inte oskyldigt dömda fick förekomma?

Allafall hur Julian Assange fårs (blir) införmation? Och hur längre Julian Assange hade uppsamlat hemliga införmation??? “ nästan-kriminella politiska back affärer. "

Svensk media har jagat honom...kallat honom för mycket obehagligheter.
Speciellt Expressen av nån anledning??
Välkända journalister förnedrat honom. Många av dessa som under hela sin karriär inte gjort
ett dyft för att göra bra undersökande journalistik.
Genom Assanges, för ovanlighetens skull goda journalistik fick vi se detta hemska skådespel, som många tycks ha glömt bort. Av nån märklig anledning.

http://www.democracynow.org/2010/4/6/massacre_caught_on_tape_us_military

Jag har läst förundersökningarna och det är en katastrof att Assange fortfarande
inte är fri trots alla möjligheter åklagaren har haft att utreda detta ärende.

Johnni

Har Julian Assange behandlats korrekt i proportion till det han är misstänkt för ?
Cui Bono ??
//MadLex

Tomma ord. Han har själv valt att kliva in på ambassaden av rädsla för USA, inte för Sverige. Självklart kan inte en utredning läggas ned om inget nytt framkommit i den delen. Frågan är väl däremot hur Storbritannien ställer sig när det kommer till proportionalitet och respekt för andra stater och deras dömande makter.

Rättelse med fyllda ord.
Av rädsla för USA genom Sverige.

Nu har ju Assange själv sagt i flera intervjuer att han tycker situationen är olycklig och gärna hade samarbetat om det inte vore för hans rädsla för USA. Han har dessutom uttalat att han inte tror det är någon konspiration utan olyckliga omständigheter. Det är vad dit ord "genom" är fyllt av. På sätt och vis verkar han vara en rätt hygglig man.

Det ska hur som helst bli intressant att se hur Assange agerar när USA lägger ned undersökningen mot honom. Såväl USA som Australien har uttalat att det inte är troligt att USA skulle begära ut honom från Sverige. Men det är mycket som är konstigt när det kommer till Assange, först stannade han ju i landet och då uppvisade han ingen rädsla för utlämning men Ecuador har ju en ambassad i Sverige också.

Assange är rädd att han kan bli utämnad från Sverige till USA och få ett livslångt straff.
Därmed är detta lilla problem förklarat, och bör vara enkelt att förstå.
Om sen USA säjer att de troligtvis...., TROLIGTVIS inte begär ut honom är väl dessa ord inte ens värda att notera. Vad gäller, olyckliga omständigheter och han inte tror att det är nån konspiration, anser jag, att det, om något, verkligen är tomma ord.

Det orsakar iaf störst skada att låta status quo råda. Medan en förhandling skulle se ut som en fars. Det vet M. Ny och alla andra som är lika vissa om att ärendet aldrig kunde utgöra grund för en rättslig prövning. Inte med den bevisning som föreligger. Fallet Assange avslöjar grundläggande brister i rättssystemet och en självsvåldig struktur som luktar olagliga åtgärder likt de USA använder för att ruinera, desavouera en person som inte ens blivit dömd. Vem är öht intresserad av att kringgå demokratins grundvalar för ett fungerande rättssystem där som här? Sedan muren föll har det bara visat sig att vi överträffar det avskyvärda ddr i metodik, förslagenhet, respektlöshet och intrång.. Vår självständighet osv är mer brännbar som halmdocka än bocken i Gävle.