Skip to content

Kvinna som köpt bostadsrätt med "fuskbyggt" badrum förlorar - borde ha sett felet själv

Badrummet i bostadsrätten var ett fuskbygge utan tillstånd från föreningen och köparen tvingades att åtgärda detta. Hon stämde säljaren men har nu förlorat i tingsrätten. Orsaken är det syntes att det handlade om ett  fuskbygge och att kvinnan inte uppfyllt sin undersökningsplikt.

 

Kvinnan köpte i slutet av 2009 en bostadsrättslägenhet på 24 kvadratmeter i Vallentuna utanför Stockholm för 795 000 kronor. En tid efter tillträdet fick kvinnan problem med dålig lukt från badrummet och föreningen gjorde då en besiktning av lägenheten.

Det visade sig att lägenheten byggts om utan tillstånd och att badrummet tidigare varit en toalett och en sovalkov eller klädkammare.

Ombyggnaden hade skett i strid med föreningens stadgar och kvinnan hade blivit ålagd, vid risk för förverkande, att riva badrummet och återställa lägenheten eller se till att ombyggnationen uppfyllde föreningens krav.

På grund av bristande fackmässighet som innebar ökad risk för vattenskador omfattades badrummet inte heller av fastighetsförsäkringen men kvinnan fick efter arbeten badrummet godkänt av föreningen.

Hon stämde säljaren - som flyttat till Skåne - vid Lunds tingsrätt och yrkade skadestånd och prisavdrag alternativt så kallad avhjälpandeersättning. I första hand begärde hon 284 000 kronor och i andra hand 114 453 kronor.

Tingsrätten väljer dock att gå på säljarens linje.

Tingsrätten konstaterar att ombyggnaden, som gjorts av en tidigare ägare, i och för sig har inneburit en väsentlig ändring av lägenhetens planlösning men anser inte att det är fråga om ett köprättsligt fel. Tingsrätten betonar bland annat att det har varit fullt synligt att det saknats golvbrunn i badrummet och att ett rör istället lett iväg vattnet genom en intilliggande garderob, där det tidigare funnits en toalett.

Det har därför enligt tingsrätten inte funnits någon upplysningsplikt om badrummets skick och man anser heller inte att det faktum att badrummet i objektbeskrivningen omnämnts som ”"rejält"” varit felaktigt, utan i själva verket har avsett dess relativa storlek.

Tingsrätten skriver dessutom:

"Även om tingsrätten hade kommit fram till den slutsatsen att det förelåg köprättsligt fel skulle detta enligt tingsrättens mening inte kunna göras gällande av X (köparen) eftersom hon brustit i sin undersökningsplikt både före köpet och vid tillträdet. Som anförts ovan var badrummet i ett sådant skick att hon efter en okulär undersökning borde vidtagit ytterligare åtgärder för att kontrollera badrummet."

Köparen ska dessutom betala säljarens rättegångskostnader på 136 620 kronor.

 

Foto: TT

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt