Skip to content

HD: Rättegångsfel när hovrätten sänkte skadestånd efter mildrad brottsrubricering

Mannen överklagade bara tingsrättens dom för de brott aom han hade dömts för - inte det skadestånd som tingsrätten hade dömt ut. Därför var det rättegångsfel när hovrätten sänkte skadeståndet i samband med att man mildrade brottsrubriceringen. Det konstaterar Högsta domstolen som nu slår fast att han ska betala det belopp som tingsrätten bestämt. 

 

Den nu 26-årige mannen dömdes av Vänersborgs tingsrätt till ett års fängelse för grov misshandel, misshandel och brott mot utlänningslagen.

Båda misshandelsbrotten hade riktats mot 26-åringens flickvän som han också dömdes att betala 33 450 kronor i skadestånd till.

Båda parterna överklagade till Hovrätten för Västra Sverige.

Mannen begärde att åtalet skulle ogillas och framförde även att han inte kunde vitsorda något belopp i skadeståndsdelen.

Hovrätten kom fram till att även den allvarligare misshandeln skulle rubriceras som brott av normalgraden och alltså inte som grov misshandel. Hovrätten sänkte även skadeståndet till 18 450 kronor.

Kvinnan överklagade till Högsta domstolen som meddelade prövningstillstånd i skadeståndsfrågan.

HD konstaterar nu att frågorna i målet är om det förekommit rättegångsfel i hovrätten och - om så är fallet - om felet kan avhjälpas i HD.

HD skriver att mannen, i sitt överklagande av tingsrättens dom, inte framställt något yrkande om ändring av domen i skadeståndsdelen. Överklagandet har, enligt HD, inte heller sådant innehåll att det kan anses ha innefattat ett ändringsyrkande även i denna del.

Att hovrätten ändå sänkt skadeståndet utgör därmed ett rättgångsfel som har inverkat på målets utgång.

HD konstaterar därefter att det saknas förutsättningar för hovrätten att bestämma skadeståndet till ett annat belopp än det som tingsrätten dömt ut.

Med hänsyn till såväl detta som rättegångsfelets beskaffenhet kan felet "utan väsentlig olägenhet" avhjälpas i HD. Skadeståndet bestäms därför till 33 450 kronor i enlighet med vad tingsrätten beslutat.

 

 

Foto:TT

  • Alt-texten
    Veronica Hult

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt