Skip to content

Förundersökningen om polisens romregister läggs ner

Överåklagare Mats Åhlund

Det går inte att styrka att någon enskild person har begått ett specifikt brott i samband med Skånepolisens registrering av ”kringresande”. Därför läggs förundersökningen nu ner.

 

- Jag har idag på morgonen lagt ned förundersökningen när det gäller de ifrågasatta registren vid Skånepolisen, säger överåklagare Mats Åhlund i ett pressmeddelande. 

Två anställda vid Polismyndigheten i Skåne har hörts som misstänkta under förundersökningen. Enligt Åklagarmyndigheten finns det inte anledning att anta att andra personer vid polisen begått brott som faller under allmänt åtal.

Av Mats Åhlunds beslut att lägga ner utredningen framgår att det inte kan styrkas att anställda vid polisen gjort sig skyldiga till brott genom att inte formellt ange ändamålet med behandlingen av personuppgifter på det sätt som de borde ha gjort.

Man har heller inte kunnat motbevisa polisens förklaring till registren – det vill säga brottsbekämpning – trots att de innehållit personuppgifter om bland annat döda personer och små barn.

Det faktum att det inte framgått av registret vilka som varit eller inte varit misstänkta för brott är ett ringa tjänstefel som inte utgör brott, menar åklagaren. 

Det kan heller inte styrkas att någon uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåtit att gallra i registret i den omfattning som polisen borde ha gjort. Åklagaren har kommit fram till att det är ett systemfel att loggning av arbetet med personuppgiftssamlingarna inte kunnat ske.

Dessutom kan det inte längre antas att personuppgifterna förts in i registret enbart på grund av etnisk tillhörighet, menar åklagaren.

Enligt beslutet finns det heller ingen anledning att anta att personuppgifterna lämnats ut eller faktiskt spridits till obehöriga, med undantag för ett specifikt fall som är föremål för en särskild förundersökning,

Slutligen framgår av åklagarens beslut att lednings- och styrningsförhållanden och inte minst bristande kontroll av kriminalunderrättelseverksamheten vid polismyndigheten kan ha bidragit till de systemfel vid polismyndigheten som konstaterats under förundersökningen.  Man anser därför att en enskild befattningshavare vid polisen inte kan hållas straffrättsligt ansvarig för detta.

 

 

Foto: TT

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt