Skip to content

SMS:a bakom ratten kan ge böter – på söndag skärps reglerna för mobilanvädning i trafiken

Från den första december skärps reglerna för att använda mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning under bilfärd. Utrustningen får bara användas om det inte påverkar körningen på ett trafikfarligt sätt.


Regeringen har beslutat om ändringar i trafikförordningen som gäller från och med den första december 2013.

Enligt de nya bestämmelserna får personer som kör motordrivna fordon bara använda kommunikationsutrustning, till exempel mobiltelefon och GPS, om det inte inverkar ”menligt på framförandet av fordonet”.

Det är med andra ord fortfarande tillåtet att använda mobiltelefon när man kör, men man måste göra det på ett trafiksäkert sätt.

– Att ta blicken ifrån trafiken mer än en till två sekunder innebär ett stort risktagande och orsakar tyvärr ett antal olyckor varje år. Ingen borde alltså exempelvis SMS:a vid bilkörning, säger Bengt Svensson, kommissarie och trafikansvarig på Rikspolisstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Om en polispatrull uppmärksammar att en förare använder till exempel sin mobiltelefon och samtidigt kör på ett trafikfarligt sätt har de nu möjlighet att rapportera det. Det kan vara en förare som vinglar över mittlinjen, kör upp på trottoarkanten eller bromsar så häftigt i en kö att det finns risk för en olycka.

Tidigare har polisen bara kunnat rapportera den mer allvarliga kategorin vårdslöshet i trafiken, vilket i praktiken ofta kräver att en olycka redan har hänt.

– Nu har polisen ett verktyg för situationer där en olycka är nära, vilket vi inte hade tidigare. Det kan bidra till bättre säkerhet på vägarna. Vi hoppas också att de skärpta kraven har en avskräckande effekt så att bilförare blir mer försiktiga med mobilanvändning i trafiken, Bengt Svensson i pressmeddelandet.

Den som bryter mot bestämmelserna kan dömas till böter. Hur stort bötesbeloppet blir fastställs efter att de första rapporterade fallen har prövats i rätten. För en fällande dom krävs att den farliga manövern går att knyta till att föraren använde kommunikationsutrustning.

– Det kan ibland bli det svåra att bevisa eftersom polispatrullen måste se och göra bedömningen att det är till exempel en mobiltelefon som är orsaken till en olämplig eller farlig manöver i trafiken, säger Bengt Svensson i samma pressmeddelande. 

 

Foto: TT

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

7 comments

Tyvärr en lag som behövs eftersom inte alla förare inser det självklara med hur farligt det är att SMS:a när man kör.

Ännu en verkningslös och därmed meningslös lag. Det är knappast någon som kommer att ändra sitt livsfarliga beteende för att det kommer ännu en luddig paragraf i lagboken. I ingressen står att den nya bestämmelsen gäller "under bilfärd". Varför gäller den inte för alla trafikanter? Vårdslösa gångtrafikanter utgör en stor risk i trafiken. De utsätter både sig själva och andra för fara genom sitt beteende. Särskilt allvarligt när de har med sig barn som måste skyddas och hållas under uppsikt.
::
Flummig lagstiftning stävjar inte brott. Diffus gränsdragning är inte till gagn för säkerhet eller rättssäkerhet.

Christian Andersson fre, 2013-11-29 09:11
Att gå mot röd gubbe är inte straffbart men de flesta väntar på grön gubbe vid en gata tom på fordon innan de går över.
Alltså har förbudet effekt även om inget straff kan utdömas eller inga poliser som kontrollerar.
Analogt med mitt exempel kommer SMS:lagen att ha effekt på trafiksäkerheten.
De som notoriskt bryter mot regler kommer inga regler att fungera på eftersom de har en risktagande livstil.

Om den som går mot röd gubbe utgör en fara i trafiken kan detta bestraffas enligt Wikipedia. Har de fel?
::
En mamma med barnvagnen i ena handen och ifånen i den andra utgör en fara för sig själv, sitt barn och andra männinskor oavsett om hon rör sig på trottoarer, övergångsställen eller andra ställen där människor och/eller fordon rör sig.
::
Det finns säkert pappor som bär sig lika ansvarslöst åt. Men jag har inte lagt märke till några. Man ser inte så många pappor ute och drar barnvagn.
::
Trafikvett inbegriper så mycket mer än respekt för gå-gubben.

Christian Andersson fre, 2013-11-29 12:40
"gata tom på fordon "
I ställer för att ändra på förutsättningarna i exemplet tycker jag du ska inse att det finns situationer där den nya SMS lagen kommer att fungera.
Fö övrigt handlar inte tråden om trafikvett utan om den nya SMS lagen kommer att ha någon effekt på trafiksäkerheten-vilket den självklart kommer att ha.

I dagens skörd av små videofilmer på nätet, så var det en som stack ut.
Yngling som styr bågen (MC) med fötterna samtidigt som han ligger bakåtlutad.
Vad gör "grabb#¤%" kan man undra - jo han "textar" på mobilen...
Jojo... Ny typ av dödmansgreppet...

"Från den första december skärps reglerna för att använda mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning under bilfärd."

Så står det i ingressen till ovanstående artikel. Som Anton 1 påpekar i sitt inlägg handlar det om lagstiftning avseende trafikvett för den som sitter bakom ratten. Således inte den som kör motorcykel eller barnvagn.
::
Tråden handlar alltså om den "nya SMS lagen". Om det kommer att ha någon efftekt på trafiksäkerheten. Det anser också jag är självklart. Frågan är dock vilken effekt det blir.
::
En annan lagstiftning med annat styfte och en annan målgrupp skulle givetvis fått en annan och kanske bättre effekt. Men det är ju en helt annan diskussion.