Skip to content

Ryanair ska ersätta resenärer för flygning som ställts in på grund av blåst

Ryanair har inte visat varken att att den inställda flygningen berodde på väderförhållanden eller att flygbolaget gjorde vad som stod i deras makt för att lösa problemen för resenärerna. De ska därför betala de drabbade passagerarna, anser Allmänna reklamationsnämnden.

 

I september 2012 ställde Ryanair in en flygning mellan Rijeka i Kroatien och Stockholm på grund av blåst. Resenärerna blev därefter transporterade till en busstation i Rijeka och fick ta sig hem till Sverige på egen hand.

Samtliga resenärer vände sig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, och begärde kompensation från flygbolaget enligt EU-förordningen. Tre av de drabbade paren yrkade dessutom ersättning för merkostnader på cirka 7 500 kronor för tågbiljetter.

ARN konstaterar nu att det inte finns någon utomstående och opartisk utredning om vilka väderförhållanden som rådde och effekterna av dessa. Ryanair har såldes enligt ARN inte visat att den inställda flygningen berott på extraordinära omständigheter utanför bolagets kontroll och resenärerna är därför berättigade till kompensation enligt EU-förordningen.

ARN konstaterar dessutom att Ryanair inte har visat att resenärerna erbjudits ombokning eller annat bistånd med att ta sig hem. Ryanair har därför inte heller visat att man vidtagit alla de åtgärder som rimligtvis kunnat krävas för att undvika den ekonomiska skada som uppkommit för resenärerna till följd av det inställda flyget.

Även yrkandena om ersättning för merkostnader ska därför bifallas enligt ARN - som rekommenderar Ryanair att betala 400 euro till samtliga resenärer samt att därutöver betala cirka 7 500 kronor till vart och ett av de tre paren.

 

 

Foto: TT

  • Alt-texten
    Eva Clasö

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt