Skip to content

Delat barnbidrag mellan föräldrarna - nytt lagförslag från regeringen

Regeringen föreslår en rad ändringar av reglerna om utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg - bland annat att barnbidraget ska delas mellan pappan och mamman.

 

Regeringen föreslår att i de fall föräldrarna har gemensam vårdnad om ett barn ska barnbidraget betalas ut med hälften till vardera föräldern - såvida inte föräldrarna har anmält vem som ska vara bidragsmottagare.

Regeringen menar att regelverket bör ändras så att de inte pekar ut den ena föräldern framför den andra som lämplig bidragsmottagare. Detta för att underlätta för föräldrar att samarbeta och att ta ett gemensamt ekonomiskt ansvar för barnet.

Om ett barn bor växelvis hos båda föräldrarna och de har gemensam vårdnad om barnet, ska barnbidraget därför betalas ut med hälften till vardera föräldern.

Barnbidraget kan dock betalas till endast den ena föräldern om barnet bor varaktigt tillsammans med endast den föräldern eller om den andra föräldern under en längre tid inte kan delta i vårdnaden på grund av frånvaro, sjukdom eller något annat skäl.

Samtidigt vill regeringen slopa kravet på anmälan för att få flerbarnstillägg för föräldrar som bor tillsammans med ett eller flera barn som de har gemensamt. Detta undantag ska gälla om föräldrarna har en delad utbetalning av barnbidraget för ett eller flera barn, eller om de är mottagare av hela barnbidrag för olika barn inom samma hushåll.

Kan två sammanboende personer som inte är mottagare av barnbidrag för samma barn få flerbarnstillägget, ska det betalas till den av dem som anmäls som mottagare till Försäkringskassan. Om någon sådan anmälan inte görs, ska flerbarnstillägget betalas till dem båda och beräknas proportionerligt enligt nuvarande bestämmelser.

Lagändringarna föreslås börja gälla från och med i mars nästa år.

 

 

Foto: TT

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt