Skip to content

HD avslår advokats begäran om ersättning - "åtgärderna omfattas inte av uppdraget"

Justitierådet Stefan Lindskog
Justitierådet Stefan Lindskog

En advokat vände sig till Högsta domstolen för att få ersättning för arbete som han ansåg sig ha utfört som målsägandebiträde i hovrätten - bland annat med att hjälpa klienten att få ut brottsskade-ersättning. HD avslår dock hans begäran.

 

Advokaten hade tjänstgjort som målsägandebiträde i en rättegång som hade hållits i först Södertälje tingsrätt och sedan i Svea hovrätt.

Han yrkade ersättning av allmänna medel för biträde som han hade lämnat i samband med rättegången. Högsta domstolen slår nu fast att han inte har rätt att få betalt för detta.

Högsta domstolen skriver:

"Det arbete som A utfört i anslutning till hovrättens dom avser åtgärder som hänför sig till uppdraget i hovrätten. Arbetet har inte varit mer omfattande än vad som hade kunnat förväntas. A har därmed inte rätt till ersättning för det arbete han utfört i anslutning till hovrättens dom. De åtgärder som A vidtagit i syfte att hjälpa huvudmannen att begära brottsskadeersättning omfattas inte av uppdraget som målsägandebiträde (se Cecilia Renfors och Ebba Sverne Arvill, Rättshjälpslagen och annan lagstiftning om rättsligt bistånd. En kommentar, 3 uppl. 2012, s. 245 f.). A har därför inte heller rätt till ersättning för det arbetet."

Beslutet fattades av justitierådet Stefan Lindskog.

 

Foto: TT

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt