Skip to content

Föräldrapenning till tolv års ålder - men högst 96 dagar får tas ut när barnet fyllt fyra

Partiledarna i Alliansen
Partiledarna i Alliansen

Regeringen föreslår i en proposition ändrade regler för föräldraförsäkringen. Bland annat vill man höja åldersgränsen för att ta ut föräldrapenning så att föräldrarna kan få den fram till dess att barnet har fyllt tolv år istället för åtta.

 

Samtidigt anser regeringen att huvuddelen av föräldrapenningen bör användas när barnet är litet och behovet av omvårdnad från föräldrarna är som störst. Därför vill man också att föräldrapenning ska kunna lämnas under högst 96 dagar efter det att barnet fyllt fyra.

Vid adoption ska barnets fjärde levnadsår räknas fyra år från det att föräldrarna har fått barnet i sin vård.

Regeringen menar att föräldrapenningen ska kunna tas ut fram till dess att barnet fyllt tolv år för att tillgodose föräldrarnas behov av ledighet från arbetet även för äldre barn, till exempel under lov och studiedagar eller för att delta i skolans verksamhet.

För att förtydliga båda föräldrarnas ansvar för barnet och minska konflikter mellan föräldrar föreslår regeringen att föräldrapenningens ersättningsnivåer ska vara delade lika mellan föräldrar med gemensam vårdnad om ett barn.

Lagändringarna föreslås träda i kraft från och med årsskiftet.

 

 

Foto: Bertil Enevåg/TT

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt