Skip to content

JK kritiserar Finspångs kommun för klämdagsstängt

Enligt en anmälan till Justitiekanslern, JK, höll Finspångs kommun helt stängt fredagen den 10 maj 2013, Kristi Himmelfärdsdag. Kommunens växel "öppnade åter måndag". Det är inte okej, konstaterar JK.

 

Den som ringde till kommunens växel den dagen fick höra en förinspelat meddelande, som bifogats anmälan i form av en ljudfil, om att den "öppnar åter på måndag".

Kommunen har medgett att den bristande servicen strider mot bestämmelserna i förvaltningslagen och har vidtagit åtgärder för att säkerställa att öppettiderna från och med nu minst ska motsvara lagkraven.

JK konstaterar att en myndighet ska ha öppet under minst två timmar varje helgfri måndag-fredag för att kunna ta emot och registrera allmänna handlingar och för att kunna ta emot framställningar om att få ta del av allmänna handlingar som förvaras där – med undantag för midsommarafton, julafton och nyårsafton. JK kritiserar därför kommunen för att kommunhuset och kommunens växel hölls helt stängda den aktuella klämdagen och förutsätter att kommunen i fortsättningen kommer att iaktta den föreskrivna serviceskyldigheten.

 

Foto: Scanpix

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt