Skip to content

Socialbidrag ska garantera rätten till dator hemma - domstol ger kvinna rätt mot kommun

"Behövlig hemutrustning hör till den standard som socialbidraget bör garantera." Det skriver kammarrätten och ger därmed en kvinna i Varberg rätt till ekonomisk ersättning till en dator på kommunens bekostnad.  

 

Den 24-åriga kvinnan ansökte om ekonomiskt bistånd till en dator, vilket socialnämnden i Varbergs kommun nekade henne. Orsaken var att kommunen inte ansåg att en dator ingick i en skälig levnadsnivå.

Kvinnan överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg och underströk att hon ville ha en dator istället för en TV.

Förvaltningsrätten konstaterade att egen dator enligt dagens praxis normalt inte ansågs nödvändigt. I undantagsfall kunde bistånd till dator dock beviljas. Domstolen kom fram till att sådana särskilda skäl saknades och avslog därflr kvinnans överklagande.

Kvinnan överklagade till Kammarrätten i Göteborg och hävdade bland annat att ”man år 2013 inte kan säga att det är skäligt med TV men inte med dator”. Dessutom pekade hon på att de fria kanalerna finns i realtid på nätet och att man även måste betala för TV-licens för en dator.

Kammarrätten konstaterar att en dator av enklare sort numera tillhör sådan hemutrustning som människor i allmänhet kan kosta på sig. De behov som en TV tillgodoser - information och rekreation - kan tillgodoses även med en dator.

Kammarrätten slår därför fast att det inte finns skäl att neka bistånd till en dator under förutsättning att kostnaden inte överstiger det belopp som hade beviljats för en TV. Domstolen upphäver därför förvaltningsrättens avgöranden och återförvisar målet till socialnämnden.

Kammarrätten skriver:

"Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till den hemutrustning som behövs för att ett hem skall kunna fungera. Den hemutrustning som avses skall kunna tillgodose behov som t.ex. matlagning, umgänge, sömn, förvaring, rengöring, rekreation och information via radio eller TV."

"Behövlig hemutrustning hör till den standard som socialbidraget bör garantera. Vad som skall anses behövligt kan varken i fråga om hemutrustning eller annat fastställas en gång för alla. Bedömningen måste i stort anpassas efter den allmänna standardutvecklingen i samhället, d.v.s. till vad människor i allmänhet kan kosta på sig."

 

Foto: Hasse Holmberg/Scanpix

  • Alt-texten
    Veronica Hult

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt