Skip to content

Nytt HD-beslut: Förbud mot dubbelbestraffning ska gälla retroaktivt - skattebrottsdömd beviljas resning

Högsta domstolen har tidigare slagit fast att en person som redan har fått betala skattetillägg inte får åtalas för skattebrott. Nu slår domstolen fast att förbudet mot dubbelbestraffning även ska gälla retroaktivt. 

 

Högsta domstolen slog i juni 2013 fast att en person som har påförts skattetillägg inte får åtalas för ett skattebrott som avser samma oriktiga uppgift. Det följer bland annat av ett tilläggsprotokoll till Europakonventionen. 

Idag beslutade Högsta domstolen, HD, att hovrätten på nytt enligt reglerna för resning ska ta upp ett tidigare avgjort mål om skattebrott. Skälet är att den person som dömts för skattebrott dessförinnan hade fått skattetillägg för samma oriktiga uppgift som brottmålet avsåg.

Enligt Högsta domstolens nya beslut är det möjligt att i ett sådant fall ta upp ett mål om skattebrott på nytt enligt reglerna för resning, om det behövs för att avbryta en pågående rättighetskränkning i form av frihetsberövande.

Detta gäller om brottmålet har prövats efter det att Europadomstolen den 10 februari 2009 ändrade sin tolkning av den enskildes skydd mot att en och samma gärning prövas i två olika förfaranden.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt