Skip to content

Advokat vinner mot klient - gav ingen felaktig rådgivning i bodelningsmål

En advokat stämdes av sin klient för att ha lämnat uppenbart felaktig rådgivning i ett mål om klander av bodelning. Tingsrätten anser dock att advokaten följt givna instruktioner och ogillar nu klientens talan. 

 

Efter att ett gift par begärt skilsmässa förordnade tingsrätten om bodelning mellan dem. Vid bodelningsförhandlingarna gjorde en av makarna gällande att en gemensamt ägd fastighet inte skulle ingå i bodelningen.

Mannen framförde att kvinnan, genom ett tidigare avtal, vederlagsfritt överlåtit sin andel av fastigheten till honom. Kvinnan yrkade dock att avtalet skulle bedömas som ett oskäligt föravtal och att fastigheten därför skulle ingå i sin helhet.

2008 fann bodelningsförrättaren att fastigheten inte skulle ingå i bodelningen och den tillskiftades därför, utan skiftningsvärde, maken.

Beslutet överklagades till tingsrätten som 2009 biföll kvinnans talan. Domstolen beslutade att fastigheten skulle omfattas av bodelningen och ingå som giftorättsgods till hälften var för parterna.

Mannen överklagade domen men varken hovrätten eller Högsta domstolen beviljade prövningstillstånd.

Våren 2012 inkom mannen istället med en stämningsansökan mot den advokat som hade företrätt honom vid bodelningsförhandlingarna. Mannen gjorde gällande att advokaten inte framfört att det kunnat göras avdrag för latent skatteskuld och reavinstskatt vid bestämning av fastighetens värde.

Advokaten däremot hävdade att han tagit upp med sin klient att det varit nödvändigt att göra en utförlig skatteutredning inför huvudförhandlingen men att mannen då ansett att det var onödigt och svarat ”fastigheten är min”. Den instruktionen gjorde att han som ombud avstod yrkandet om avdrag för reavinst, hävdade advokaten.

Tingsrätten bedömer att advokaten uppenbarligen inte haft någon anledning att på eget bevåg avstå från yrkandena om skatteavdrag och att hans uppgift om att klienten inte ville dra på sig en kostnad för revisor framstår som logisk.

Domstolen finner därför att advokaten följt givna instruktioner från sin klient när han avstod från invändningen om att beakta den latenta skatteskulden vid bodelningen.

Tingsrätten ogillar därför klientens talan.

 

Text: Emma Martinsson

Foto: Therese Jahnson / SvD / SCANPIX 

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt