Skip to content

Kammarrätten: Han ska uteslutas ur A-kassan - trots fel information från Arbetsförmedlingen

Den 58-årige mannen hade fått fel information från Arbetsförmedlingen om hur han skulle fylla i handlingar till A-kassan - vilket ledde till att han blev återbetalningsskyldig och utesluten. Förvaltningsrätten rev upp A-kassans beslut men nu ändrar kammarrätten domen och anser att mannen borde ha kontrollerat informationen med A-kassan.

 

ST:s arbetslöshetskassa uteslöt en man och krävde tillbaka drygt 90 000 kronor som han felaktigt hade fått i ersättning.

Medlemmen hade fyllt i så kallade kassakort felaktigt genom att deklarera för många arbetade timmar vissa veckor och för få arbetade timmar vissa veckor. Mannen hade också felaktigt anmält sig som helt arbetslös under en period när han hade arbetat.

Han vitsordade felaktigheterna i sak men överklagade ändå beslutet och hänvisade till att han fyllt i kassakorten utifrån den information som han hade fått från Arbetsförmedlingen. Informationen hade dock senare visat sig vara felaktig och Arbetsförmedlingen - som yttrade sig i målet - hade också tagit på sig ansvaret för detta.

Mannen hade fyllt i korten via Internet och hade därför inte tagit del av den information som annars anges på pappersblanketterna.

Förvaltningsrätten i Stockholm ansåg inte att full återbetalningsskyldighet var rimlig och eftergav därför kravet till hälften. Domstolen ansåg visserligen att mannen hade varit grovt vårdslös och att det därför i och för sig fanns grund för att utesluta honom.

Eftersom Arbetsförmedlingen hade tagit på sig ansvaret för felet framstod dock uteslutning som en alltför sträng sanktion och mannen frånkändes istället 130 ersättningsdagar.

Kammarrätten anser nu att mannen, trots informationen från Arbetsförmedlingen, borde ha dubbelkollat med a-kassan och anser inte att det föreligger tillräckliga skäl för eftergift - trots Arbetsförmedlingens inställning. Kammarrätten anser inte heller att det finns särskilda skäl som talar mot en uteslutning och upphäver därför förvaltningsrättens dom och fastställer a-kassans beslut.

 

Foto: Scanpix

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt