Skip to content

Södertörns tingsrätt läxar upp Stockholms tingsrätt - utdömer skadestånd för fyraårig tvist

Lennart Johansson får skadestånd för handläggningstiden i Stockholms tingsrätt
Lennart Johansson får skadestånd för handläggningstiden i Stockholms tingsrätt

Tvisten mellan Lennart Johansson och ett byggbolag tog fyra år i Stockholms tingsrätt. En ”fördröjning på grund av orsaker som staten är ansvarig för”, anser Södertörns tingsrätt som slår fast att hans rätt till rättegång inom skälig tid enligt Europakonventionen har kränkts.

 

- Det är helt orimligt att behöva vänta mer än fyra år i en domstolsinstans. Tingsrättens dom är ett viktigt steg för att ge Europakonventionen fullt genomslag för vanliga människor som drabbas av övertramp, säger Anna Rogalska Hedlund jurist på Centrum för rättvisa och lennart Johanssons ombud.

 - Det är olyckligt om JK fungerar som en bromskloss i denna utveckling.

Lennart Johansson vände sig först till Justitiekanslern och krävde skadestånd direkt av staten för den långa handläggningstiden i Stockholms tingsrätt. JK sa dock nej med motiveringen att det var Lennart Johanssons egen processföring – och inte Stockholms tingsrätt - som helt legat till grund för den långsamma handläggningstiden.

Lennart Johansson stämde då staten vid Södertörns tingsrätt som nu anser att Lennart Johansson är berättigad till ett skadestånd på 20 000 kronor.  

Han grundade sin talan på att Stockholms tingsrätt hade varit inaktiv under två år och tre månader och det är denna grund som godtas av Södertörns tingsrätt. Stockholms tingsrätt hade nämligen angett till JK att det var ”omorganisation och tung arbetsbörda” som orsakade inaktiviteten.

Detta gick dock inte hem i Södertörns tingsrätt som bland annat hänvisar till Europadomstolens praxis där det framgår att "staten inte kan rättfärdiga en oskäligt lång handläggningstid med hänvisning till arbetsbörda eller otillräckliga resurser för såvitt inte fördröjningen har sin grund i extraordinära eller oförutsedda förhållanden”.

JK lyckades heller inte bevisa att dröjsmålet med handläggningen av målet i Stockholms tingsrätt hade saknat betydelse för Lennart Johansson. Södertörns tingsrätt slår därför fast att han har rätt till skadestånd.

”Det är vanligt förekommande att Europadomstolen finner att ett fastställande av en kränkning i sig utgör tillräcklig gottgörelse”, skriver tingsrätten.

I detta fall var dock inte "fastställandet" tillräcklig gottgörelse:

Södertörns tingsrätt beräknade skadeståndet utifrån det så kallade trafikskolemålet från Högsta domstolen. Där slog HD fast att det kan vara ”mentalt ansträngande för parterna” om tvister mellan privatpersoner dras ut på tiden.

 

Foto: Mikael Kindbom/Centrum för rättvisa

  • Petter Danckwardt

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt