Skip to content

Dömd jurist informerades inte om prövningstillstånd - HD återförvisar ärendet till hovrätten

Varken tingsrätten eller hovrätten informerade en dömd jurist om att det krävdes prövningstillstånd för att hovrätten skulle ta upp ett överklagande från honom om domvilla. Högsta domstolen återförvisar därför ärendet till hovrätten.

 

Tingsrätten höll i maj 2010 huvudförhandling i målet där juristen stod åtalad för anstiftan och medhjälp till grov trolöshet mot huvudman.

Vid en enskild överläggning beslutade rätten att juristen skulle stanna i häktet till fram till dess att dom meddelades. Mannen dömdes senare till tre års fängelse och tingsrätten hävde då häktningsbeslutet.

Svea hovrätt sänkte straffet till två och ett halvt års fängelse - en dom som mannen överklagade.

I en separat stämningsansökan yrkade han samtidigt att staten skulle betala 8 000 kronor i skadestånd till honom på grund av att tingsrättens beslut om fortsatt häktning vilade på felaktiga grunder.

Efter yrkande från Justitiekanslern vilandeförklarades det målet i avvaktan på ett lagakraftvunnet avgörande i brottmålet. Juristen överklagade beslutet till Svea hovrätt som dock inte meddelade prövningstillstånd.

Nu undanröjer Högsta domstolen Svea hovrätts beslut och återförvisar målet till hovrätten.

HD konstaterar att mannen inte har underrättats av tingsrätten om att hovrättens prövning av överklagandet var beroende av att prövningstillstånd beviljades.

HD konstaterar också att inte heller hovrätten lämnade någon upplysning om att prövningstillstånd krävdes där eller under vilka förutsättningar detta kunde meddelas. Juristen bereddes inte heller tillfälle att komplettera sitt överklagande.

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt