Skip to content

Utbildningsministern får bakläxa av Lagrådet om lagförslag om lärarlegitimationer

Utbildningsminister Jan Björklund
Utbildningsminister Jan Björklund

Lagrådet är kritiskt till delar av det lagförslag om lärarlegitimationer som regeringen har föreslagit. Kritiken handlar bland annat om en bestämmelse som sänker behörighetskraven för vissa personer med tidigare undervisningserfarenhet.

 

De före detta justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman höll igår möte vis Lagrådet där de behandlade utbildningsdepartementets förslag "Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m."

Av Utbildingsdepartementets förslag framgår att Statens skolverk ska meddela legitimation till en lärare eller förskollärare som uppfyller vissa krav - bland annat att med "tillfredsställande resultat ha genomfört en introduktionsperiod om minst ett läsår eller motsvarande inom undervisning som i huvudsak svarar mot avlagd examen."

Enligt en bestämmelse i lagförslaget ska introduktionsperioden halveras för den som dels har en examen på forskarnivå dels har undervisat som lärare vid ett universitet eller en högskola, inom skolväsendet "eller inom motsvarande utbildning i Sverige eller utomlands".

Lagrådet är kritiskt till detta och skriver:

"Lagrådet konstaterar att den föreslagna bestämmelsen enligt sin ordalydelse i princip inte ställer några som helst krav på den undervisning som den sökande har bedrivit. Enligt den föreslagna lagtexten skulle sålunda någon timmes undervisning vid exempelvis en folkhögskola vara tillräcklig för att introduktionsperioden ska halveras."

Enligt Lagrådet måste de krav som de facto är tänkta att gälla på erfarenhet från undervisning konkretiseras i lagtexten.

Lagrådet avstyrker också en att det tas in en så kallad upplysningsbestämmelse eller "kvasidelegation" enligt vilken regeringen meddelar föreskrifter om viss typ av statsbidrag:

"Bestämmelsen har inte något materiellt innehåll och saknar således betydelse för regeringens behörighet att utfärda, eller att avstå från att utfärda, föreskrifter av det aktuella slaget. Lagrådet har på sådan grund vid åtskilligatillfällen avstyrkt införande av upplysningsbestämmelser av liknande slag... Ett skäl för Lagrådets återhållsamhet med att godta upplysningsbestämmelser är att sådana lätt kan ge intrycket att den av riksdagen beslutade bestämmelsen innebär en förpliktelse för regeringen att utfärda föreskrifter."

 

Foto: Scanpix

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt