Skip to content

Hells Angels-medlem med jägarbevis får ingen vapenlicens - "hans omdöme kan ifrågasättas"

Förvaltningsrätten avslår en ansökan om vapen-licens från en medlem i Hells Angels. Mannen har jägarbevis och är inte dömd för något brott de senaste 14 åren - annat än trafikförseelser. Enligt polisens spaningsregister umgås han dock i kriminella kretsar vilket enligt domstolen ger anledning att ifrågasätta hans ömdömesgillhet och laglydnad.

 

Polismyndigheten i Skåne avslog Hells Angels-medlemmens ansökan om att få inneha skjutvapen med hänvsining till ett antal brott som han var dömd för mellan 1988 och 1999 - bland annat olaga vapeninnehav 1988, misshandel 1995 och hot mot tjänsteman 1999.

Polisen underströk också att han sedan dess är dömd för nio hastighetsöverträdelser med böter som påföljd och att det också är känt att mannen umgås i kriminella kretsar med kopplingar till Hells Angels. Av domen från Förvaltningsrätten i Malmö framgår polisens uppfattning:

"Hells Angels uppfyller samtliga av EU:s elva kriterier på organiserad brottslighet. Minst sex av kriterierna måste föreligga. Det finns ett tiotal noteringar på X i polisens allmänna spaningsregister det senaste halvåret, som visar att han umgås med kriminella."

Inför prövningen i förvaltningsrätten bekräftade mannen att han är medlem i Hells Angels men att han anser att detta inte är en kriminell organisation och att den EU-definition som polisen har åberopat inte är tillämplig.

Han menar också att trafikförseelserna inte kan läggas honom till last eftersom de endast är ringa. Mannen pekar på att han inte är dömd för något annat brott sedan 1999 och att det kriminalregisterutdrag som han själv fick ta del av nyligen var "blankt". Han har dessutom jägarbevis och har varit aktiv inom jakt och fiske sedan tolv års ålder.

Förvaltningsrätten anser dock att det inte skäligen kan antas att de vapen som han vill ha licens för inte kommer att missbrukas och avslår därför hans överklagande.

Förvaltningsrätten skriver i sina domskäl:

"Under de senaste åren har han gjort sig skyldig till nio hastighetsöverträdelser och ytterligare en trafikförseelse. Även om det handlar om mindre allvarliga förseelser som inte lett till svårare påföljd än penningböter ger det enligt förvaltningsrätten anledning att ifrågasätta X omdömesgillhet och laglydighet även på andra områden än vägtrafiklagstiftningens."

"De uppgifter om X nära förhållande med organisationen Hells Angels MC och om hans kontakter med kriminella personer som framkommit i målet ger också anledning att ifrågasätta hans omdömesgillhet och laglydighet."

 

 

Foto: Scanpix

  • Alt-texten
    Joanna Olsson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt