Skip to content

Han får upp sitt fall i HD - ska pröva om staten ska betala skadestånd för grundlagsbrott mot enskild

Blake Pettersson fick upp sitt fall i HD
Blake Petterson fick upp sitt fall i HD

Högsta domstolen tar upp tvistemålet där Blake Pettersson har begärt skadestånd från staten för ett redan konstaterat grundlagsbrott där han felaktigt blev av med sitt svenska medborgarskap.

 

- Det känns bra. Det har blivit mycket större än jag tänkt från början. Men det är bra att få komma till ett slutgiltigt avgörande. Jag tror att chansen att vinna är mycket större i HD än i de andra instanserna, säger Blake Pettersson.

Han föddes utomlands av en brittisk mamma och fick svenskt medborgarskap för att han hade en svensk pappa. Som barn flyttade han till Sverige och växte upp här och gick i svensk skola.

16 år senare upphävde en domstol faderskapet. Orsaken var att det då genom ett faderskapstest hade visat sig att hans svenska "pappa" i själva verket inte var hans pappa.

Skatteverket beslutade då att ta ifrån Blake Pettersson hans svenska medborgarskap eftersom man ansåg att förutsättningarna för medborgarskapet aldrig hade funnits.

Blake Pettersson överklagade men beslutet stod sig i både länsrätten och kammarrätten.

Efter en segdragen rättslig prövning, som drog ut på tiden i nästan fem år, slog dock Regeringsrätten fast att beslutet stred mot grundlagen.

Under åren då den rättsliga prövningen pågick hade en väsentlig del av Blake Petterssons identitet gått förlorad. Han fick inte rösta i riksdagsvalet 2006 och han berövades en rad möjligheter - bland annat att bli polis som han hade haft siktet inställt på.

Trots Regeringsrättens avgörande så ansåg Justitiekanslern inte att situationen var så allvarlig att staten borde betala skadestånd till Blake Pettersson. Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde han då staten inför domstol.

Centrum för rättvisa argumenterade bland annat utifrån det faktum att  att det är en etablerad praxis att skadestånd ska utgå för brott mot Europakonventionen och att detta borde gälla även för konstaterade grundlagsbrott mot en enskild.

Både Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt höll dock med JK om att något skadestånd inte skulle behöva betalas av staten.

- Det är ett välkommet och viktigt besked att HD tar upp fallet. Det handlar om synen på vår egen grundlag – om den ska vara praktiskt användbar för enskilda människor eller inte, säger Centrum för rättvisas chef Clarence Crafoord som tillsammans med Sebastian Scheiman är ombud för Blake Pettersson.


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt