Skip to content

Toppchefer inom Säpo kunde inte åtalas för konstaterade brott - "saknar relevant utbildning"

Chefsåklagare Per Lind, Riksenheten för polismål
Chefsåklagare Per Lind, Riksenheten för polismål

TEMA: POLISEN och JURIDIKEN. År 2009 konstaterade chefsåklagare Per Lind att fem av Säkerhetspolisens högsta chefer inte kunde åtalas för tjänstefel eftersom de ”saknade erforderlig kompetens och relevant utbildning”. Ingen av dem var jurist utan hade gått ”den långa vägen”.

 

De fem polischeferna hade befordrats till polisintendenter och polisöverintendenter och var enhetschefer med ansvar för bland annat terroristbekämpning, kontraspionage och författningsskydd vid Säpo.

Vid en inspektion som Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden genomförde uppdagades det att Säpo hade satt i system att bryta mot lagen när det gällde bland annat hemlig avlyssning.

Chefsåklagare Per Lind vid Riksenheten för polismål inledde en förundersökning och konstaterade att Säpo under minst fem - men sannolikt tio - år, ”systematiskt och i betydande omfattning” hade sparat material från hemliga avlyssningar trots att det fanns åklagarbeslut på att materialet skulle förstöras.

En kontroll av SÄPO:s datasystem visade att det sparade materialet kontinuerligt hade använts av Säpo och att det alltså inte handlade om något enskilt förbiseende där materialet hade ”glömts bort” i systemen.

De fem enhetscheferna delgavs misstanke om tjänstefel men kunde aldrig ställas till svars inför domstol för de brott som var objektivt styrkta. I sitt avskrivningsbeslut motiverade chefsååklagare Per Lind detta med att enhetscheferna "saknade erforderlig kompetens och relevant utbildning i hantering av hemliga tvångsmedel” – någonting som de misstänkta cheferna dessutom själva hade åberopat som grund för att förneka brott..

Ärendet granskades senare av dåvarande chefs-JO Mats Melin som inte heller fann skäl att väcka åtal – dock med det tillägget att det vid Säpo ”har varit en faslig oreda när det har gällt ansvarsförhållanden och rutiner för att verkställa åklagares beslut om förstörelse, vilket i sin tur medför att straffrättsligt ansvar blir i det närmaste omöjligt att utkräva”.

Både åklagaren och Säpo har hemligstämplat väsentliga delar av förundersökningen – bland annat uppgifterna om hur många människor som blivit olagligt registrerade.

Felaktigheterna hade begåtts innan den dåvarande generaldirektören för Säpo, Anders Danielsson, hade tillträtt och han genomförde under sin tid en genomgripande omorganisation.

 

 

Tema: POLISEN och JURIDIKEN

Poliser tränger undan juristerna på de högre tjänsterna - endast 44 procent har en jur kand

Toppchefer inom Säpo kunde inte åtalas för konstaterade brott - "saknade relevant utbildning"

Rättsligt känsliga beslut ska normalt fattas på minst polisintendents nivå

"En brist att man får fatta kvalificerade juridiska beslut utan formella krav på juridisk kompetens"

"En jur kand borgar inte för att man är en bra chef - men det behövs fler akademiker inom polisen"

Justitieutskottet: Viktigt med juridiken men polisen måste få in annan kvalificerad kompetens

"Att vara jurist är givetvis inget motsatsförhållande - men chefer ska tillsättas utifrån lämplighet"

"Inte ens en doktorshatt i juridik kan ersätta den tysta kunskap som poliser förvärvar på fältet"

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt