Skip to content

Advokatbyrå vinner arvodestvist – klient tvingas betala 320 000 kronor

pengar

En 57-årig kvinna från Vaxholm tvingas nu betala drygt 320 000 kronor till en advokatbyrå sedan hon förlorat en arvodestvist i hovrätten. 


En kvinna anlitade en advokat efter att den husstomme som hon beställt visat sig ha vissa fel.

En advokatbyrå, åt vilken advokaten överlåtit sin fordran, stämde kvinnan i juni 2006 och yrkade att hon skulle betala ombudsarvode om drygt 340 000 kronor.

Kvinnan menade att advokaten gjort sig skyldig till vissa fel och krävde i sin tur skadestånd.

I oktober 2009 fastställde tingsrätten i mellandom bland annat att advokaten haft i uppdrag att häva ett avtal och avhända sig stommen, samt att advokaten inte varit vårdslös eller oaktsam.

Mellandomen överklagades, men vare sig hovrätten eller Högsta domstolen meddelade prövningstillstånd.

Sedan tingsrätten har återupptagit handläggningen i målet har kvinnan återkallat sitt genkäromål.

I oktober 2011 ålades hon att betala drygt 320 000 kronor till advokatbyrån. Tingsrätten fann det bland annat visat att parterna inte hade kommit överens om så kallat takpris, att advokaten lagt ner 150,7 timmar på uppdraget samt att parterna avtalat om en timkostnad på 2 000 kronor exklusive moms – ett arvode som tingsrätten fann vara skäligt för det utförda arbetet.

Kvinnan har överklagat domen till hovrätten och har där invänt att en viss fordran är preskriberad och att hon betalat en faktura två gånger.

Då kvinnan inte ens påstått att hon inte kunnat åberopa de nya grunderna vid tingsrätten eller anfört något som ger stöd för att hon haft giltig ursäkt att låta bli att åberopa dem där avvisas de av hovrätten.

I övrigt ansluter sig hovrätten till tingsrättens bedömningar och fastställer därför domen.

 

Foto: Scanpix

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt